Categorie: Nieuws voor het MKB(BV), subsidies, diversen

Wijzigingen milieu- en energie-investeringsaftrek 2018

Eind 2017 zijn de milieu- en energielijsten voor 2018 gepubliceerd. Op deze lijsten staan de investeringen in bedrijfsmiddelen opgesomd. Hiervoor geldt vanaf 1 januari 2018 de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA). Deze lijsten worden jaarlijks gewijzigd en zijn te vinden op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Algemeen Behalve de voorwaarde dat het bedrijfsmiddel […]

Subsidie beschermd rijksmonument (Brim)

Bent u eigenaar van een rijksmonument? Dan kunt u in aanmerking komen voor een lening of subsidie voor instandhouding (onderhoud), herbestemming of restauratie van uw monument. De hoogte van de bijdrage hangt onder andere af van het type monument. Instandhouding De regeling voor instandhouding is in 2013 vernieuwd. De belangrijkste veranderingen zijn: De subsidie is […]

Proefplaatsing duurt standaard twee maanden

Vraagt u voor een uitkeringsgerechtigde een proefplaatsing met behoud van uitkering(en) aan, dan is de standaardduur hiervan voortaan standaard twee maanden. Alleen als het om een werknemer met een ziekte of arbeidshandicap gaat, kan UWV de proefplaatsing verlengen. In het bericht ‘Zes maanden proefplaatsing in 2013 al mogelijk’ heeft u eerder kunnen lezen dat de […]

Europese subsidies

Hier vindt u een overzicht van Europese subsidies en regelingen. Midden- en kleinbedrijven, grote bedrijven, onderzoekers en kennisinstellingen die in internationaal verband werken aan onderzoek en technologische innovatie, kunnen in aanmerking komen voor een Europese subsidie. Er zijn subsidies voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratieprojecten. De looptijd van de projecten is enkele jaren. Welke programma’s […]

Kabinet verruimt kredietmogelijkheden voor starters vanuit uitkering

Het kabinet wil ondernemen vanuit een uitkering verder stimuleren. Gemeenten kunnen in de toekomst niet alleen borg staan voor banken, maar ook voor andere verstrekkers van microkredieten. Dit biedt meer mogelijkheden om de markt te betrekken bij kredietverlening aan startende ondernemers vanuit de uitkering. Of en met welke partijen wordt samengewerkt blijft een verantwoordelijkheid van […]

De 6 belangrijkste subsidies voor het mkb

Ondernemers wegen kansen die ze in de markt zien, af tegen de kosten en baten. De overheid kan hierbij helpen, als het gaat om thema’s die in aanmerking komen voor subsidie, zoals energie, milieu, innovatie, internationaal ondernemen, veiligheid en mobiliteit. Voor deze 6 subsidiemogelijkheden moet u oog hebben. 1. Subsidieprogramma Mobiliteitsvouchers Wilt u onderzoeken of […]

Opening PSI Tender 2012 (mogelijkheid investering in ontwikkelingslanden)

NL EVD Internationaal nodigt u van harte uit voor de opening van de eerste PSI tender 2012 op 14 december 2011. Bedrijven kunnen weer voorstellen indienen voor investeringsprojecten in een groot aantal opkomende markten en ontwikkelingslanden in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Midden- en Oost-Europa. Met het Private Sector Investeringsprogramma (PSI) stimuleert de Nederlandse overheid investeringen […]

Ambitions Accountants & Adviseurs © 2017 Frontier Theme