Wijzigingen milieu- en energie-investeringsaftrek 2018

Eind 2017 zijn de milieu- en energielijsten voor 2018 gepubliceerd. Op deze lijsten staan de investeringen in bedrijfsmiddelen opgesomd. Hiervoor geldt vanaf 1 januari 2018 de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA). Deze lijsten worden jaarlijks gewijzigd en zijn te vinden op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Algemeen
Behalve de voorwaarde dat het bedrijfsmiddel op de lijsten moet komen te staan, moet de investering aan de volgende drie eisen voldoen. De investering moet minimaal € 2.500 zijn, het bedrijfsmiddel dient niet eerder gebruikt te zijn én de investering dient bij de RVO binnen 3 maanden na ondertekening van de offerte/opdrachtbevestiging gemeld te zijn (let op: een dag te laat en de investering wordt niet geaccepteerd!). De MIA bedraagt, afhankelijk van de categorie, 36%, 27% of 13,5% van de investering. De EIA bedraagt in 2018 54,5% van de investering.

MIA
Een nieuw thema op de milieulijst van 2018 is het inzetten van CO2, als grondstof in de chemische industrie. Voor dit thema zijn drie nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen. Ondernemers die investeren in volledig elektrische auto’s, kunnen nog steeds toepassing van de MIA/VAMIL claimen.

EIA
Een nieuwe categorie betreft investeringen in de opslag van energie, om vraag en aanbod van duurzame energie in balans te brengen. De vereisten voor ledverlichting en warmtepompen in bedrijfsgebouwen zijn aangescherpt en de eis voor energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen is aangepast. Daarnaast is de nieuwe technologie voor het drogen van gewassen op de lijst gekomen.

(Bron: Schippergroep)

Updated: 15 maart 2018 — 11:30