Aan de slag met premiekorting: Pak voordeel tot €21.000

Heeft u tot en met 2017 geen premiekorting toegepast, maar wél de laatste vijf jaar personeel in dienst met een beperking of oudere werknemers uit een uitkeringspositie, dan kunt premiekorting claimen tot een bedrag van €21.000,- per werknemer. Lees hieronder meer wat u nú moet doen!

Heeft u nooit premiekorting toegepast, maar in de afgelopen 5 jaar personeel in dienst genomen uit de volgende doelgroepen:

  • Arbeidsbeperkte werknemers
  • Werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • 56+ers afkomstig uit een uitkeringssituatie

dan heeft u premiekorting laten liggen tot een bedrag van €21.000 per werknemer. U kunt dan alsnog met terugwerkende kracht van deze voordelen gebruik maken.

Wetswijziging per 1 januari 2018

Voor werkgevers die in 2017 de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toepasten, en dit per 1 januari 2018 nog kunnen toepassen, is er een overgangsregeling. Om van de overgangsregeling gebruik te maken moet u:

  • In de loonaangifte over het laatste aangiftetijdvak van 2017 aangeven dat voor een werknemer de premiekorting oudere werknemer of arbeidsgehandicapte werknemer werd toegepast
  • In deze loonaangifte ook het bedrag van de premiekorting invullen
  • In de loonaangiften over 2018 aangeven dat u het LKV voor deze werknemer wil aanvragen

Heeft u nog geen stappen voor het overgangsrecht genomen? Onderneem direct actie! Bent u (één van) de bovenstaande stappen vergeten, corrigeer dit dan uiterlijk vóór 1 mei 2018. Doet u dit niet dan loopt u het premievoordeel, dat kan oplopen tot maar liefst €18.000 per werknemer, mis.

(Bron: Koenenco)

Updated: 23 maart 2018 — 17:14