Categorie: Nieuws voor de Zelfstandige zonder personeel (ZZP), belastingnieuws, ondernemersaftrekken

Zelfstandigenaftrek gaat fors omlaag

Het kabinet is van plan de zelfstandigenaftrek in de komende tien jaar te verlagen van € 7280 naar € 5000. Volgens Haagse bronnen zijn de coalitiepartijen het eens geworden over deze maatregel, aldus de NOS. Over het beperken van de aftrek waren in het regeerakkoord al afspraken gemaakt, maar dit gaat verder: nu wordt dus […]

Tellen studie-uren mee voor het urencriterium?

Als u minstens 1.225 uur in uw bedrijf werkt, heeft u recht op verschillende ondernemersfaciliteiten. Maar tellen studie-uren daarvoor ook mee en onder welke voorwaarden? Urencriterium Er bestaat voor ondernemers een aantal speciale fiscale faciliteiten. Voor de meeste daarvan is vereist dat u minstens 1.225 per jaar in uw bedrijf werkt én dat u minstens […]

Specificeer gewerkte uren

Een ondernemer die geen specificatie van de door hem gewerkte uren bijhield, komt niet in aanmerking voor zelfstandigenaftrek. De inspecteur toont aan de hand van de gerealiseerde omzet en gehanteerde tarieven aan dat niet voldoende uren zijn gemaakt om aan het urencriterium te voldoen. Een ondernemer die een administratiekantoor drijft in de vorm van een […]

Reistijd dienstbetrekking telde ook mee voor urencriterium

X was in loondienst werkzaam en dreef verder een onderneming waarin hij onder meer activiteiten als DJ verrichtte. In 2011 besteedde hij 1.316 uur aan zijn werkzaamheden in dienstbetrekking. Zijn reistijd in verband met het woon-werkverkeer was 170 uur. Aan zijn ondernemingsactiviteiten besteedde X 1.335 uur, inclusief reistijd naar bijvoorbeeld optredens. In zijn aangifte IB […]

Bron van inkomen voor 2 van 3 v.o.f.’s maar niet voldaan aan urencriterium

Y dreef een onderneming die mensen hielp met het vinden van werk door koppeling met anderen in networks en door persoonlijke training, met name via de beeldtelefoon. In mei 2004 trad zijn echtgenote X toe tot de onderneming en gingen zij verder in v.o.f. A. In april 2006 richtte X een stichting op, die als […]

Urencriterium en zwangerschap

Als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, dan kunt u in aanmerking komen voor bepaalde soorten ondernemersaftrek. U krijgt de aftrek als u per jaar een bepaald aantal uren aan uw onderneming besteedt (urencriterium). Verder heeft elke ondernemersaftrek aanvullende voorwaarden. Deze staan bij de betreffende ondernemersaftrek vermeld. Voldoet u aan het urencriterium? Dan krijgt u […]

Het urencriterium: wat telt mee en wat niet?

Het urencriterium is ook in 2013 van belang om bij de aangifte inkomstenbelasting voor fiscale voordelen – zoals aftrekposten – in aanmerking te komen. U moet bijvoorbeeld minimaal 1225 uur aan uw bedrijf hebben besteed. Lees hier voor wie het urencriterium geldt en wat alle voorwaarden zijn. Het urencriterium – voor wie geldt het? Alleen […]

Stel urenoverzicht voor zelfstandigenaftrek meteen samen

Iemand kan niet jaren na dato een urenverantwoording maken om de zelfstandigenaftrek te rechtvaardigen. Een dergelijk overzicht is onvoldoende specifiek en niet betrouwbaar. Tot dit oordeel komt de rechter in een zaak over een belastingadviseur die met navorderingsaanslagen wordt geconfronteerd over diverse belastingjaren. De belastingadviseur voert onder zijn eigen naam het zelfstandige beroep van belastingadviseur […]

Uren bijhouden fiscaal voordelig

Voor een ondernemer kan het aantrekkelijk zijn de voor zijn onderneming gemaakte uren bij te houden. Als een ondernemer aan het zogenoemde urencriterium voldoet, dan kan het bijhouden van gemaakte uren namelijk fiscaal voordeel opleveren. Fiscaal voordeel  Als voldaan wordt aan het urencriterium, dan kan onder voorwaarden gebruik gemaakt worden van de volgende fiscale faciliteiten: […]

Urencriterium wordt waarschijnlijk omzetcriterium of winstcriterium

De Tweede Kamer heeft donderdag een motie van GroenLinks om het urencriterium te schrappen aangenomen. Het urencriterium bepaalt dat deeltijdondernemers pas recht hebben op belastingkorting als ze minimaal 1225 uur in hun onderneming hebben gestoken. GroenLinks wil dat dit urencriterium wordt vervangen in een omzetcriterium met een glijdende schaal. Als ondernemers 10.000 euro of meer […]