Maand: augustus 2015

Pas op bij oplopende schuldvorderingen binnen een maatschap

Een maatschap kan een schuldvordering hebben op één of meer van zijn medeparticipanten. Deze schuldvordering wordt opgenomen op de kapitaalrekening van de maat. Soms loopt een vordering zo hoog op dat deze niet kan worden terugbetaald. Kan dit verlies worden afgetrokken van de fiscale winst? Uit een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden blijkt dat een […]

Bijtelling: Kilometers tijdens wachtdienst zijn onder voorwaarden zakelijk

Een wachtdienst is een bepaalde periode waarin een medewerker oproepbaar is. De staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat de kilometers tijdens een wachtdienst geheel zakelijk zijn. Voor deze goedkeuring gelden wel een aantal voorwaarden.   Voor de auto van de zaak, waarmee aantoonbaar niet meer dan 500 privékilometers per jaar wordt gereden, geldt geen bijtelling. […]

Mogelijk lagere transitievergoeding voor kleine werkgever

Het is u vast niet ontgaan: vanaf 1 juli 2015 vervangt de transitievergoeding de huidige ontslagvergoeding. Op die datum treedt het nieuwe ontslagrecht uit de Wet werk en zekerheid in werking. Bent u een kleine werkgever, is uw financiële situatie niet rooskleurig en moet u daarom noodgedwongen uw werknemer ontslaan, dan bent u mogelijk een […]

Fiscus gebonden aan toezegging die 10 dagen later was herroepen

Bij de aanslagregeling IB 2011 liet de inspecteur aan X weten dat hij zou afwijken van de aangifte omdat X geen recht had op de gecombineerde heffingskorting van € 3.484. X maakte vervolgens bezwaar, maar de inspecteur verklaarde het bezwaar ongegrond. X ging in beroep en stelde dat hij in het kader van het bezwaar […]

Btw over verzendkosten en reiskosten?

Als u goederen levert aan uw klanten, bent u dan btw verschuldigd over uw verzendkosten? Moet u over de reiskosten die u aan uw klanten factureert ook btw berekenen? Mag u dan het lage btw-tarief (6%) of hoge btw-tarief (21%) toepassen? U als ondernemer kunt in de praktijk te maken krijgen met de zogenoemde ‘bijkomende […]

Btw en vastgoed in beweging

Recente rechtspraak biedt kansen om btw-voordeel te behalen en overdrachtsbelasting te besparen. Overweegt u investeringen in onroerende zaken? Wij raden u aan om tijdig met uw belasting- adviseur te schakelen. In dit artikel stippen wij een aantal onderwerpen aan.   Een nieuw pand bouwen: aankoop bouwlocatie Koopt u een perceel aan voor de bouw van […]

Ketenbepaling geldt niet voor medewerkers jonger dan 18 jaar

Per 1 juli 2015 is in de Wet werk en zekerheid (Wwz) bepaald, dat de ketenbepaling is verkort. Een medewerker heeft nu al na twee jaar (of na drie tijdelijke contracten) recht op een vast dienstverband. Deze ketenbepaling geldt echter niet voor medewerkers die jonger zijn dan 18 jaar en gemiddeld maximaal 12 uur per […]

Fiscale aspecten van rentemiddeling aan hypotheekklanten

De minister van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de fiscale aspecten van rentemiddeling voor hypotheekbezitters. Dit als reactie op de recente oproep van de Vereniging Eigen Huis aan geldverstrekkers om rentemiddeling aan te bieden aan alle hypotheekklanten met een lopend rentecontract. Bij rentemiddeling wordt de lopende rentevastperiode afgebroken en gaat een nieuwe rentevastperiode […]

Kan verdeling pensioenrechten na een scheiding verjaren of niet?

Rechters zijn het (vooralsnog) niet eens of de verdeling van pensioenrechten wel of niet aan verjaring onderhevig zijn. De ene rechtbank zegt van wel, de andere van niet. De rechtbank in Middelburg vindt dat na 20 jaar nog steeds verdeling van pensioenrechten mogelijk is door de ex-echtgenote. De rechtbank in Leeuwarden vindt in een soorgelijke […]

Uitvluchten voor auto van de zaak

Werknemers met een auto van de zaak kunnen proberen om uit te komen onder de dure bijtelling voor het privégebruik van de ter beschikking gestelde auto. Het is echter wel oppassen geblazen want soms is er geen ontkomen aan. Wie geen bijtelling voor zijn auto van de zaak wil, moet de fiscus een sluitende km-administratie […]