Categorie: Kennisbank voor de Zelstandige zonder personeel(ZZP), belastingen, omzetbelasting

Postbusadres op factuur voldoende voor aftrek van voorbelasting

Het EU-Hof van Justitie heeft de vragen beantwoord van het Duitse Bundesfinanzhof over de factuurvereisten voor de aftrek van voorbelasting. De Duitse rechter wilde weten of een factuur voldoet aan de eis van het “volledige adres” in de zin van artikel 226, onderdeel 5, van de BTW-richtlijn, wanneer de ondernemer die goederen heeft geleverd of […]

kortingen of kredietbeperkingstoeslag hoe werkt dit met de btw?

Kortingen voor betalingen die op tijd zijn: Als u uw klant korting geeft omdat hij voor een bepaalde datum betaalt, dan kunt u de korting wel of niet meteen op de factuur zetten. In elk geval moet u anders met de btw om gaan: U zet de korting meteen op de factuur. Als u de […]

BTW-belaste of onbelaste prestaties in de zorg

Voor de verrichting van medische diensten geldt een BTW-vrijstelling. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan spreken we van BTW-belaste prestaties en dan is BTW verschuldigd. De BTW op de inkopen kan in aftrek worden gebracht, voor zover die toerekenbaar is aan belaste omzet. Richt uw administratie juist in als […]

Stel uw btw-afdracht uit door slim te factureren

Door slim uw facturering te plannen, kunt u de afdracht van btw drie maanden uitstellen. De btw op een factuur van 30 juni bestemd voor een ondernemer, moet u namelijk uiterlijk 31 juli al afdragen. Doet u één keer per kwartaal btw-aangifte en factureert u op 1 juli, dan hoeft u de btw pas uiterlijk […]

Pas de btw verleggingsregeling goed toe: EU-hof: geen aftrek van ten onrechte niet verlegde BTW

Wanneer een koper BTW betaalt op basis van een factuur die ten onrechte niet volgens de verleggingsregeling is opgemaakt, kan de koper de BTW niet in aftrek brengen. Dat oordeelt het Europese Hof van Justitie over prejudiciële vragen die de Hongaarse rechter had gesteld naar aanleiding van een belastingkwestie. Een Hongaars bedrijf (Farkas) koopt op een […]

De 6 meest gemaakte fouten bij de btw-aangifte

Veel ZZP’ers moeten van de Belastingdienst aangifte omzetbelasting, ofwel btw-aangifte, doen. Helaas sluipen er wel eens foutjes in de btw-aangifte en daarom hebben wij de meest gemaakte fouten op een rijtje gezet. Doe er je voordeel mee en zorg ervoor dat je vanaf nu onderstaande fouten niet meer maakt! 1. Betaaldatum in plaats van Factuurdatum […]

bpm en btw, wanneer is een auto gebruikt en betaalt u mogelijk minder belasting

Bij de aanschaf van een auto is het van belang of een auto fiscaal ‘nieuw’ is. Dit is namelijk van invloed op de hoogte van een tweetal autobelastingen: de bpm en btw. Wanneer is uw auto nieuw en wanneer gebruikt? En zijn de regels voor de bpm, belasting voor personenauto’s en motorrijwielen, en btw gelijk? […]

Laatste btw-aangifte van het jaar

In de laatste aangifte van het jaar neemt u een aantal afrekeningen op over het afgelopen kalenderjaar. U betaalt dan onder andere voor privégebruik van goederen en diensten die tot uw bedrijf behoren een gedeelte van de btw terug die u eerder hebt afgetrokken. Privégebruik Als u een bedrijf hebt, kan het gebeuren dat u […]

Oninbare vordering? Vergeet de teruggaaf van btw niet

Als u een factuur stuurt aan uw klanten, moet u de btw daarover direct aangeven en betalen. Betaalt uw klant de factuur uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk? Dan hebt u btw betaald die u niet ontvangen hebt. U kunt deze btw dan terugvragen. Wanneer terugvragen? U kunt de btw terugvragen zodra het zeker is dat […]

Wanneer zijn medische handelingen vrijgesteld van btw?

Niet alle medische handelingen zijn vrijgesteld van btw. Volgens de wet is de medische vrijstelling btw alleen van toepassing op de handelingen van een medische beroepsbeoefenaar opgenomen in het register van beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG’er).   Echter ook de handelingen van niet-BIG’ers kunnen voor btw-vrijstelling in aanmerking komen. De handelingen moeten dan kwalitatief […]