Maand: september 2017

Knip in bijtelling auto van de zaak is geen discriminatie

Het algemene tarief voor de bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak is dit jaar verlaagd naar 22%. Maar voor auto’s die al vorig jaar op kenteken zijn gezet, moeten werkgevers nog rekenen met het hogere tarief van 25%. Toch is hier geen sprake van discriminatie, oordeelde rechtbank in Den Haag onlangs. Sinds […]

De financiering niet rond? Mezzanine lening

Veel financieringsaanvragen van ondernemingen bij banken leiden nog niet tot het gewenste resultaat. Een oorzaak is dat de bank minder wil financieren dan gevraagd door de ondernemer. Dit gebeurt ook bij gezonde ondernemingen met een behoorlijk track record. Als een ondernemer daar nog eens aan toevoegt dat de financiering benodigd is voor toekomstige groei, dan […]

Stamrecht waaruit geen uitkeringen vloeien is prijsgegeven

Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur de stamrechtaanspraak terecht tot het loon heeft gerekend. Aangezien geen stamrechtuitkeringen zijn gedaan, is de aanspraak prijsgegeven, en moet de aanspraak tot het loon worden gerekend. Belanghebbende, X, heeft een stamrecht-bv (B bv). X geniet tot 2007 uitkeringen van B bv. De uitkeringen worden als loon uit dienstbetrekking aangegeven. […]

Hoe kom ik van mijn (overtollige) BV af?

Deze vraag speelt regelmatig doordat bedrijven activiteiten verminderen, overdragen of stopzetten. Het in stand houden van een BV kost jaarlijks geld, ook als deze vrijwel leeg is, doordat de administratieve en fiscale verplichtingen nageleefd moeten worden. En dat is zonde als er geen concreet toekomstperspectief is.   Grofweg zijn er twee opties voor overtollige BV’s […]

Stelt u arbeidskrachten ter beschikking? Denk aan Waadi en StiPP!

Als u arbeidskrachten ter beschikking stelt aan andere organisaties, is het belangrijk om dit te vermelden in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze registratieplicht vloeit voort uit de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi) die tot doel heeft om het voortbestaan van malafide uitzendondernemingen tegen te gaan. Ook als u alleen incidenteel een […]

Lening aan starter is geen ondernemingsvermogen

Een ondernemer voor de inkomstenbelasting die een vastgoedbedrijf exploiteert, kan een door hem verstrekte lening aan een starter niet tot zijn ondernemingsvermogen rekenen. Dit heeft Hof Arnhem-Leeuwarden onlangs aangegeven. In deze zaak ging het om een ondernemer (tool) met een eenmanszaak die vastgoed exploiteerde. Hij verstrekte een lening aan een vriend, die dit geld ging […]

BTW-belaste of onbelaste prestaties in de zorg

Voor de verrichting van medische diensten geldt een BTW-vrijstelling. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan spreken we van BTW-belaste prestaties en dan is BTW verschuldigd. De BTW op de inkopen kan in aftrek worden gebracht, voor zover die toerekenbaar is aan belaste omzet. Richt uw administratie juist in als […]

Een kamer huren als zzp’er

Zit u met uw kantoor in een gehuurd pand? Dan draait de eigenaar van een zakelijk pand voor de eigenarenheffing OZB op. U als gebruiker van een kantoor moet de gebruikersheffing voor de OZB betalen. Maar dan moet u wel over een zelfstandig kantoor beschikken in dit pand. Wanneer is daarvan sprake? Verschil met woningen […]

Geen fiscale eenheid bij aandelenbezit via STAK

Op grond van de in december 2016 aangenomen Wet aanpassing fiscale eenheid kunnen dochtermaatschappijen waarvan de aandelen zijn gecertificeerd en worden gehouden door een stichting administratiekantoor (stak) niet langer in een fiscale eenheid vennootschapsbelasting worden gevoegd. De wetswijziging heeft ook gevolgen voor reeds bestaande fiscale eenheden. Voor de totstandkoming van een fiscale eenheid is vereist […]

Treinmachinist en rangeerder was geen ondernemer, VAR-loon terecht

In mei 2015 ontving X op zijn verzoek voor het jaar 2015 een VAR-WUO voor werkzaamheden als machinist en rangeerder van (goederen)treinen. Naast zijn dienstbetrekking werkte X in 2015 uiteindelijk voor vier opdrachtgevers, die hem uitleenden aan de NS. Na een onderzoek herzag de inspecteur in februari 2016 de VAR-WUO in een VAR-loon voor de […]