De financiering niet rond? Mezzanine lening

Veel financieringsaanvragen van ondernemingen bij banken leiden nog niet tot het gewenste resultaat. Een oorzaak is dat de bank minder wil financieren dan gevraagd door de ondernemer. Dit gebeurt ook bij gezonde ondernemingen met een behoorlijk track record. Als een ondernemer daar nog eens aan toevoegt dat de financiering benodigd is voor toekomstige groei, dan is de succeskans bij een bank beperkt.

 

Wat zijn de oorzaken?

Een bank verstrekt krediet indien het risico dat zij loopt beperkt is en zij voldoende dekking (zekerheden) heeft ten opzichte van de uitstaande lening. Daarnaast stellen de banken mogelijk nog eisen aan financiële ratio’s zoals solvabiliteit (de omvang van het eigen vermogen ten opzichte van het van het balanstotaal) en de Debt Service Coverage ratio (kan ik de rente en aflossing betalen uit mijn vrije geldstroom). Bij succesvolle (snel) groeiende ondernemingen zijn deze ratio’s niet optimaal, terwijl de ondernemingen in de kern gezond zijn.

 

Oplossing

Gelukkig zijn ook hier oplossingen voor beschikbaar. Eén daarvan is de Mezzanine lening. “Een Mezzanine is een tussenetage, meestal tegenover een vide, te vergelijken met een entresol. Komt voor op een luchthaven, in een hotel, op een cruise terminal, e.d.”. Een Mezzanine lening bevindt zich tussen eigen- en vreemd vermogen en vormt zodanig een soort etage tussen eigen- en vreemd vermogen. Met een Mezzanine lening kan dus prima gestapeld worden.

Het voordeel van een Mezzanine lening is dat deze veelal is achtergesteld. De verstrekker van de lening krijgt dus pas als laatste zijn geld terug bij een onverhoopt faillissement. Daarmee kwalificeert het als een soort eigen vermogen, waardoor de onderneming bancair aan een aantal voorwaarden zou kunnen voldoen (zoals solvabiliteit).

Daarnaast worden Mezzanine leningen juist gehanteerd voor risicovollere investeringen.

 

Compensatie

Dit alles heeft natuurlijk ook zijn prijs. Omdat een verstrekker van een Mezzanine lening een hoger risico loopt, wil deze hiervoor gecompenseerd worden met een hoger rendement, wat zich uit in een hoger rentepercentage. Daarnaast wordt ook wel een equity-kicker – meestal – bij aflossing afgesproken. Een equity-kicker is een extra beloning, meestal in de vorm van opties, aandelen of een bepaalde vorm van winstdeling.

 

Criteria

Niet iedereen komt in aanmerking voor een dergelijke lening. Hieronder volgen een paar basiscriteria:

  • gezonde onderneming;
  • aantoonbaar track record en reputatie;
  • klinkend ondernemingsplan.

(Bron: Jan)

Updated: 27 september 2017 — 09:00