Categorie: Nieuws voor het MKB(BV), belastingnieuws, fiscale eenheid

Is een fiscale eenheid bij BV’s nog wel nodig?

Vlak voor het einde van het jaar kan het geen kwaad om te beoordelen of de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting nog steeds gewenst is. Meerdere overwegingen kunnen daarbij een rol spelen. Tariefvoordeel Allereerst worden met ingang van 1 januari 2020 de tarieven voor de vennootschapsbelasting verder verlaagd. De tariefverschillen worden daarmee verder vergroot. In […]

Fiscale winsten FE zelfs na liquidatie moeder verrekenbaar

Stel dat een fiscale eenheid met openstaande compensabele verliezen wordt gevoegd in een nieuwe en grotere fiscale eenheid. Korte tijd later wordt de moedermaatschappij van de oude fiscale eenheid ontbonden. Onder omstandigheden kunnen de voorvoegingsverliezen van de oude fiscale eenheid toch te verrekenen zijn met de winst van de nieuwe fiscale eenheid. Dit blijkt uit […]

Wetsvoorstel Wet spoedreparatie fe naar Tweede Kamer

De staatssecretaris van Financiën heeft het beloofde wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale eenheid (fe) bij de Tweede Kamer ingediend. Dit voorstel moet leiden tot een gelijkere behandeling van de binnenlandse fe en die in een vergelijkbare EU-situatie. Het Europees Hof van Justitie heeft op 22 februari jl. aangegeven dat de renteaftrekregeling een ongerechtvaardigde discriminatie van binnenlandse moeders met […]

Losse eindjes ‘sieren‘ tijdelijke tegemoetkoming aan mkb fiscale eenheden

Met een aangekondigde overgangsmaatregel tracht staatssecretaris Snel (Financiën) voor het mkb de spoedreparatie voor de fiscale eenheid enigszins te verzachten. Helaas bevat deze maatregel nog teveel losse eindjes. Van een succesvolle missie kan dan ook nog niet worden gesproken. Overgangsmaatregel Op 20 april kondigde de staatssecretaris zijn tegemoetkoming aan het mkb aan. Met een overgangsmaatregel […]

‘Duizenden internationale bedrijven moeten fiscale resultaat 2017 herzien’

Een spoedwet naar aanleiding van een verwachte uitspraak van het Europees Hof over fiscale eenheden heeft als gevolg dat duizenden bedrijven in Nederland hun fiscale resultaten van de laatste maanden van 2017 moeten herzien. Dat meldt het Financieele Dagblad. Donderdag zet het Europees Hof van Justitie zo goed als zeker een streep door belastingvoordelen voor […]

Geen ondergrens aan ondernemersactiviteiten bij fiscale eenheid

Ook een stichting die voor een zeer gering percentage BTW-vrijgestelde activiteiten verricht, kan ondernemer zijn voor de omzetbelasting en deel uitmaken van een fiscale eenheid omzetbelasting. De Rechtbank Gelderland kwam tot dat oordeel in een zaak van een onderwijsstichting, die de schoonmaakwerkzaamheden had ondergebracht in een aparte BV en liet uitvoeren door een schoonmaakbedrijf, met alles wat […]

Fiscale eenheid: ‘Hold your horses’

De toekomst van het fiscale eenheidsregime staat op het spel als straks het Europese Hof van Justitie oordeelt dat Nederland de per-elementbenadering moet toestaan. Het is nu zaak om de rust te bewaren, of zoals Michel Ruijschop het noemt: ‘hold your horses’. Volgens Ruijschop lijkt Financiën de strijd nu al op te geven, voordat de […]

Bij voeging BV geen verliesverrekening voor bestaande stille reserve

Voeging van een vennootschap met een positieve stille reserve in de fiscale eenheid leidt niet tot extra ruimte om oude fiscale eenheidsverliezen te verrekenen. Deze stille reserve moet men toerekenen aan de gevoegde B.V. Dat heeft de Hoge Raad bepaald in een zaak waarin in het geding was of de  belastbare winst juist was berekend en, […]

BV: Omslagpunt bij aftrekbaarheid verkoopkosten deelneming?

Als een verkoop van een deelneming mislukt, zijn de verkoopkosten aftrekbaar. Als de verkoop is gelukt, moet men de (niet)aftrekbaarheid van de verkoopkosten beoordelen naar het moment waarop zij werden gemaakt, aldus A-G Wattel. Met een reactie van prof. Arco Bobeldijk. In 2006 werd besloten tot afstoting van een deelneming van een B.V., in april […]

Geen fiscale eenheid bij aandelenbezit via STAK

Op grond van de in december 2016 aangenomen Wet aanpassing fiscale eenheid kunnen dochtermaatschappijen waarvan de aandelen zijn gecertificeerd en worden gehouden door een stichting administratiekantoor (stak) niet langer in een fiscale eenheid vennootschapsbelasting worden gevoegd. De wetswijziging heeft ook gevolgen voor reeds bestaande fiscale eenheden. Voor de totstandkoming van een fiscale eenheid is vereist […]