Maand: juni 2018

Verlaagd btw-tarief verhoogd

Bent u kapper, bloemist, schilder of stukadoor? Verkoopt u boeken, verstrekt u geneesmiddelen of geeft u gelegenheid tot sportbeoefening? Of verricht u een van de overige prestaties die door de wetgever onder het verlaagd btw-tarief zijn gebracht? Dan moet u vanaf 1 januari 2019 méér btw berekenen over de door u geleverde goederen en diensten. […]

Let op fiscale gevolgen bij opstellen echtscheidingsconvenant

Afspraken in het echtscheidingsconvenant over de verdeling van de koopwoning hebben soms vervelende en onbedoelde fiscale consequenties. Dit kan grote financiële gevolgen hebben. Daarom is het verstandig om deze fiscale consequenties vooraf goed in beeld te brengen en op te nemen in het echtscheidingsconvenant.   Een voorbeeld Een paar, gehuwd op basis van gemeenschap van […]

Salaris dga? Zorg voor een goede onderbouwing!

Bent u directeurgrootaandeelhouder (dga) en hebt u dus een aanmerkelijk belang hebt in uw bedrijf? Dan geldt voor u de gebruikelijkloonregeling. Zorg daarbij voor een goede onderbouwing van het gebruikelijk loon, zodat u geen correcties van de Belastingdienst krijgt.   Op 23 april 2018 heeft de Staatssecretaris van Financiën naar aanleiding van een WOB-procedure de […]

Billijke vergoeding bij ontslag: hoe zit het?

inds 1 juli 2015 is met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) de ontbindingsvergoeding vervangen door de transitievergoeding. Ook is de billijke vergoeding ontstaan. Wanneer heeft een medewerker recht op deze vergoeding? Word een medewerker na (minimaal) twee jaar dienstverband ontslagen? Dan heeft de medewerker meestal recht op een financiële vergoeding: de transitievergoeding. […]

Spelregels voor reiskostenvergoeding

Een groot deel van de werknemers in Nederland reist voor zijn werk. Woon-werkverkeer levert een groot aandeel daarin. Wat zijn de spelregels voor het vergoeden van de reiskosten? In Nederland bent u als werkgever niet verplicht om reiskosten uit te betalen. Toch zijn er een aantal regels en uitzonderingen waar u rekening mee moet houden. […]

Vakantiedagen 2017 in juni opnemen?

Heeft uw personeel nog vakantiedagen staan van 2017? Dan moeten deze verlofdagen in juni nog worden opgenomen. Gebeurt dit niet, dan vervallen de verlofdagen. In een enkel geval mag uw werknemer de verlofdagen vijf jaar doorschuiven. Wettelijke vakantiedagen Iedereen heeft volgens de wet recht op vakantiedagen. Het aantal hangt af van het aantal dagen en […]

Wetsvoorstel Wet spoedreparatie fe naar Tweede Kamer

De staatssecretaris van Financiën heeft het beloofde wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale eenheid (fe) bij de Tweede Kamer ingediend. Dit voorstel moet leiden tot een gelijkere behandeling van de binnenlandse fe en die in een vergelijkbare EU-situatie. Het Europees Hof van Justitie heeft op 22 februari jl. aangegeven dat de renteaftrekregeling een ongerechtvaardigde discriminatie van binnenlandse moeders met […]