Categorie: Kennisbank voor de Zelstandige zonder personeel(ZZP), juridisch, scheiden

Samenwonen en schulden

eel Nederlanders hebben schulden. Zolang de rente en de aflossing nog betaalbaar zijn, is er doorgaans niets aan de hand. Anders wordt het als er hoge schulden en betalingsproblemen zijn. En wat als niet jij de schulden hebt, maar je samenwonende partner? Ben jij dan ook aansprakelijk? Ongehuwd samenwonen zonder contract Zolang niets zwart op […]

Let op fiscale gevolgen bij opstellen echtscheidingsconvenant

Afspraken in het echtscheidingsconvenant over de verdeling van de koopwoning hebben soms vervelende en onbedoelde fiscale consequenties. Dit kan grote financiële gevolgen hebben. Daarom is het verstandig om deze fiscale consequenties vooraf goed in beeld te brengen en op te nemen in het echtscheidingsconvenant.   Een voorbeeld Een paar, gehuwd op basis van gemeenschap van […]

Wat kunt u regelen in uw testament na echtscheiding?

Beste ondernemer, Bij echtscheiding in de familie wordt niet altijd gedacht aan het opstellen of aanpassen van een testament. Met name als u (minderjarige) kinderen uit het huwelijk heeft, kan het zinvol zijn het testament te actualiseren Wat kunt u regelen in uw testament na echtscheiding? 1. Bewind  Zonder nadere regeling krijgt uw ex-partner na […]

Moet ik mijn pensioen delen met mijn ex?

Echtscheiding ná 30 april 1995 Zijn jullie gescheiden na 30 april 1995? Dan geldt de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Deze wet houdt in dat jij de helft van jouw tijdens de huwelijksperiode opgebouwde pensioen op moment van uitkering moet betalen aan je ex-partner. Als jullie niet of niet tijdig melden welke afspraken zijn […]

Partneralimentatie. Welke rechten heeft u?

Partneralimentatie In beginsel is partneralimentatie nog altijd verschuldigd voor een periode van 12 jaar, tenzij het huwelijk kinderloos is gebleven en ten hoogste 5 jaar heeft geduurd. De duur van de partneralimentatie is dan gelijk aan de duur van het huwelijk. De grondslag, berekeningsmethodiek en duur van de periode waarin partneralimentatie moet worden betaald, houden […]

Alimentatie afkopen: wat zijn de mogelijkheden?

Een mogelijk gevolg van echtscheiding is het ontstaan van een alimentatieplicht. De alimentatie die aan en voor de ex-partner wordt betaald kan onder voorwaarden aftrekbaar zijn als onderdeel van de persoonsgebonden aftrek. Ook de betaling van de alimentatie ineens via een afkoopsom kan aftrekbaar zijn. Er zijn verschillende manieren om deze afkoop te realiseren. Een […]

Alimentatie voor 21-jarige student?

  Heeft een 21-jarig kind dat studeert recht op kinderalimentatie? Deze vraag was de inzet van een rechtszaak waarin een 21-jarige om een onderhoudsbijdrage van zijn vader verzocht. Ouders zijn ten opzichte van hun kind onderhoudsplichtig totdat het 21 jaar wordt. Voor een kind van 21 jaar of ouder is een ouder slechts onderhoudsplichtig voor zover […]

Alimentatie inhouden wegens einde aftrek?

‘Mag mijn ex-partner vanaf 1 januari 2015 zomaar 200 euro per maand van de kinderalimentatie inhouden, omdat hij die niet meer fiscaal kan aftrekken?’ Antwoord: Nee, de alimentatieplichtige dient het bedrag te betalen dat door de rechtbank is vastgesteld en mag dit niet op eigen houtje verlagen. We zullen dit toelichten. Afschaffing aftrek Per 1 […]

Termijn betaling partneralimentatie

Verlenging of verkorting van de termijn waarbinnen een alimentatieplichtige aan een alimentatiegerechtigde partneralimentatie dient te betalen, houdt de rechtspraak al jaren bezig. Op de omvangrijke jurisprudentie zal hier niet worden ingegaan. Nieuw is echter dat de duur van de alimentatietermijn ook de gemoederen binnen de politiek (opnieuw) bezig houdt. Nadat de termijn per 1 juli […]

Wat is het verschil tussen het huwelijk en geregistreerd partnerschap?

Het huwelijk en geregistreerd partnerschap lijken veel op elkaar. De voorwaarden om te trouwen of geregistreerd partnerschap te sluiten, zijn hetzelfde. Dit geldt ook voor de rechten en plichten van u en uw partner ten opzichte van elkaar. Er zijn wel verschillen als u kinderen krijgt. Ook het beëindigen van de verbintenis is niet gelijk. […]