Categorie: Kennisbank voor het MKB(BV), personeelszaken, verlof

Vakantiedagen 2017 in juni opnemen?

Heeft uw personeel nog vakantiedagen staan van 2017? Dan moeten deze verlofdagen in juni nog worden opgenomen. Gebeurt dit niet, dan vervallen de verlofdagen. In een enkel geval mag uw werknemer de verlofdagen vijf jaar doorschuiven. Wettelijke vakantiedagen Iedereen heeft volgens de wet recht op vakantiedagen. Het aantal hangt af van het aantal dagen en […]

Mag de werkgever een werknemer verplichten vakantiedagen op te nemen?

Zo tegen de Kerst wordt het bij sommige bedrijven wat rustiger. Mag een werkgever een werknemer dan verpIichten vakantiedagen op te nemen? Over het algemeen kunnen we stellen dat de werknemer zelf bepaalt of en wanneer vakantie wordt genomen. Alleen bij schriftelijke overeenkomst of in de cao kan de werkgever verplichte vakantiedagen vaststellen. Het recht […]

Moet ik mijn personeel vrij geven op Koningsdag en 5 mei?

Hoe zit het ook al weer met verplichte vrije dagen? De meeste bedrijven zijn op Koningsdag dicht en om die reden hebben de werknemers betaald vrijaf. Maar hoe zit het ook al weer met 5 mei en andere feestdagen? Vrijaf op erkende feestdagen Op erkende feestdagen ben je wettelijk verplicht je werknemers vrijaf te geven […]

Verlofregelingen

Uw werknemers kunnen gebruikmaken van verschillende wettelijke verlofregelingen. In cao’s kunnen afwijkende regels staan. U kunt met uw werknemers ook individuele afspraken maken. Zwangerschaps- en bevallingsverlof Is uw werkneemster zwanger? Zij heeft recht op in totaal ten minste 16 weken zwangerschapsverlof (voor de bevalling) en bevallingsverlof (na de bevalling). Bij UWV vraagt u voor het […]

De waarde van opgebouwde vakantiedagen

Indien een werknemer aan het einde van zijn dienstverband nog opgebouwde, maar niet opgenomen, vakantiedagen over heeft, heeft hij recht op uitbetaling van die vakantiedagen. Als werkgever en werknemer niets overeenkomen over het wel of niet (deels) uitbetalen van die dagen, geldt de wettelijke regeling ten aanzien van de waarde van die vakantiedagen. Deze regeling […]