Maand: april 2016

Aanzegtermijn bij ontslag

Heeft u werknemers met een tijdelijk contract? Dan krijgt u te maken met de aanzegtermijn. Met de aanzegtermijn weten deze werknemers waar ze aan toe zijn. Krijgen ze verlenging van hun contract, of niet? En onder welke voorwaarden? Hoe werkt de aanzegtermijn? U moet uw werknemer schriftelijk laten weten of u het contract verlengt. Dat […]

Btw-gevolgen modelovereenkomsten Wet DBA

De Belastingdienst heeft modelovereenkomsten op haar site geplaatst voor de situatie waarin de opdrachtgever zeker wil weten dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen. De voorbeeldovereenkomsten van de Belastingdienst zeggen niets over de aanwezigheid van btw-ondernemerschap en of er een vrijstelling kan worden toegepast. De modelovereenkomsten zijn geen werkgeversgezag; meestal […]

Verlies van € 289.611 op werkgeverscertificaten toch negatief loon

X bezat certificaten van aandelen in zijn werkgever NV A. Begin 2007 werd NV A overgenomen door NV C en werden de certificaten omgewisseld voor certificaten NV C. Die certificaten konden gedurende drie jaar niet worden verhandeld. Bij een beëindiging van de dienstbetrekking binnen de driejaarsperiode moest de certificaathouder de certificaten aanbieden aan NV C. […]

Zo regel je fiscaal meewerkende kinderen

Niet alleen de partner van een ondernemer kan meewerken in de onderneming, ook kinderen kunnen meewerken. Als ondernemer heb je verschillende fiscale mogelijkheden om dit meewerken financieel te regelen. De redactie van BC.nl stelde de verschillende mogelijkheden samen.  Besluit jij als ondernemer je kind in je bedrijf te laten werken, dan kun je kiezen uit […]

Schulden belastingvrij afboeken: kansrijk of kansloos?

Pinnen op kosten van de bv is leuk, maar veel directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) hebben een rekening-courantschuld die ze mogelijk niet meer kunnen terugbetalen. Dit kan leiden tot grote financiële en fiscale problemen. Hoe los je dat op? De oplopende rekening-courantschuld ontstaat als de directeur-grootaandeelhouder structureel leent van zijn vennootschap voor bijvoorbeeld het bekostigen van zijn levensstijl. […]

Te voorkomen softwarefout was toch niet-navorderbare beoordelingsfout

De inspecteur week bij de vaststelling van de aanslag IB 2010 van X in juli 2013 af van de aangifte. Hij weigerde de zelfstandigen- en startersaftrek. De geclaimde inkomensafhankelijke combinatiekorting (ICK) werd niet gecorrigeerd. Nadat in 2014 was gebleken dat de ICK niet automatisch was aangepast na de correctie van de zelfstandigenaftrek, legde de inspecteur […]

Bestuurder failliete bv ook aansprakelijk voor boeten en rente

Als voorrang is gegeven aan de betaling van salaris boven de betaling aan de ontvanger van de Belastingdienst, is het mede aan de bestuurder van de bv te wijten dat de belasting, boeten, rente en kosten niet zijn betaald. Aansprakelijkstelling voor de openstaande btw-schulden is dan ook te verwachten. In 2013 werd een fiscale eenheid […]

Inspecteur gebonden aan afgegeven VAR, ondanks werkzaamheden voor slechts twee opdrachtgevers

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur is gebonden aan de voor 2009 afgegeven VAR-WUO, en dat deze VAR ook geldt voor de werkzaamheden voor A bv. X is voor dat jaar dan ook aan te merken als IB-ondernemer. Belanghebbende, X, drijft sinds 1995 een onderneming als verkeersvlieger en vlieginstructeur in de luchtvaart. Hij huurt […]

De 7 grootste misverstanden met betrekking ondernemerschap voor de inkomstenbelasting

Wanneer je precies ondernemer bent voor de inkomstenbelasting? Daarover bestaan nogal wat misverstanden. We zetten de belangrijkste op een rij. 1. Ik ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dus ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dat klopt niet. Jouw inschrijving bij de Kamer van Koophandel maakt je nog niet automatisch ondernemer voor de inkomstenbelasting. […]

Aan DGA uitgekeerd pensioenkapitaal op C-polis behoorde tot box I

X was DGA van BV Y. In 1996 was een pensioen aan haar toegekend. Op 1 oktober 1998 sloot X bij Zwitserleven een C-polis met pensioenclausule af, met als expiratiedatum 1 oktober 2011. Op 19 april 2000 kwam BV Y een aanvulling op de pensioenbrief met X overeen. Daarin stond dat de pensioenrechten werden ingetrokken […]