De 7 grootste misverstanden met betrekking ondernemerschap voor de inkomstenbelasting

Wanneer je precies ondernemer bent voor de inkomstenbelasting? Daarover bestaan nogal wat misverstanden. We zetten de belangrijkste op een rij.

1. Ik ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dus ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Dat klopt niet. Jouw inschrijving bij de Kamer van Koophandel maakt je nog niet automatisch ondernemer voor de inkomstenbelasting. De Kamer van Koophandel kijkt bij inschrijving in ieder geval of je ondernemer bent voor het Handelsregister. En doet voor de Belastingdienst een eerste screening of je ondernemer bent voor de btw en de inkomstenbelasting. Maar of je daadwerkelijk ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, hangt uiteindelijk af van jouw situatie. Hoe zelfstandig ben je bijvoorbeeld? Loop je ondernemersrisico? Zit er voldoende continuïteit in je bedrijf? Die dingen kunnen in de loop der tijd veranderen. Wil je weten hoe het voor jou zit? Met de OndernemersCheck krijg je snel een goede indicatie.

2. Ik moet btw-aangifte doen. Dus ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Dat je btw-aangifte doet en omzetbelasting betaalt, betekent niet automatisch dat je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Daarvoor kijkt de Belastingdienst naar andere zaken. Bijvoorbeeld naar jouw zelfstandigheid. En naar de omvang en continuïteit van je bedrijf. De OndernemersCheck geeft je een goede indicatie of jij ondernemer voor de inkomstenbelasting bent.

3. Ik heb meerdere opdrachtgevers. Dus ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Of je voldoende opdrachtgevers hebt, is inderdaad één van de dingen die meespeelt. Maar of jij ondernemer bent voor de inkomstenbelasting hangt af van meer factoren. Zo is bijvoorbeeld ook van belang of je zelfstandig bent, of je ondernemersrisico loopt en of er continuïteit in je bedrijf zit. De OndernemersCheck geeft je meer duidelijkheid over jouw situatie: ben je mogelijk ondernemer voor de inkomstenbelasting?

4. Ik besteed 1.225 uur per kalenderjaar aan mijn bedrijf. Dus ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Die 1.225 uur per kalenderjaar (het zogeheten ‘urencriterium’) is een voorwaarde voor onder andere zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Om voor deze en andere aftrekposten in aanmerking te komen, moet je ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Of je dat bent, hangt niet af van die 1.225 uur maar van jouw totale situatie. Ben je zelfstandig genoeg? Loop je risico? Zit er continuïteit in je bedrijf? Al met al best ingewikkeld om te beoordelen. Daarom hebben we de OndernemersCheck ontwikkeld. Die geeft je snel een goede indicatie of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

5. De Belastingdienst nodigt mij uit om als ondernemer aangifte te doen. Dan ben ik toch ondernemer voor de inkomstenbelasting?

De uitnodiging die je van ons krijgt, is géén bevestiging dat je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Als je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, krijg je altijd de mogelijkheid om als ondernemer aangifte te doen. Maar of je aangifte doet als ondernemer of als privépersoon, dat beslis je zelf. De Belastingdienst toetst achteraf of jouw aangifte  klopt.

Maar: hoe beslis je of het verstandig is om aangifte te doen als ondernemer? De OndernemersCheck is daarvoor een handig hulpmiddel. De check geeft je een goede indicatie of jij in het aangiftejaar ondernemer was voor de inkomstenbelasting.

6. De Belastingdienst controleert mijn aangifte toch niet.

De Belastingdienst controleert niet ieder jaar alle 1,2 miljoen ondernemers van Nederland. Dat is ook niet nodig, want in de meeste gevallen is de aangifte goed ingevuld. Maar we controleren wel degelijk. Als dan blijkt dat je onterecht gebruik hebt gemaakt van bijvoorbeeld zelfstandigenaftrek of startersaftrek, moet je dat terugbetalen. Dat kan om hoge bedragen gaan. Doe daarom zelf de OndernemersCheck, liefst ieder jaar voordat je aangifte doet. Dat geeft meer zekerheid. Hou je toch twijfels? Dan kun je die bespreken met een specialist zoals je fiscaal dienstverlener.

7. Als ondernemer kan ik bedrijfsverliezen altijd aftrekken van mijn inkomen.

Als je net bent gestart met je bedrijf, draai je mogelijk eerst verlies. Omdat je veel moet investeren bijvoorbeeld, of nog niet voldoende klanten hebt. Die (aanloop)verliezen kun je inderdaad aftrekken van je inkomen. Maar: alleen als je met jouw bedrijf uiteindelijk wel concreet uitzicht hebt op winst. Blijft jouw bedrijf structureel verlies draaien? Dan ben je geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Je kunt verliezen dan ook niet (meer) aftrekken, ook niet in een andere rubriek in de aangifte.

(Bron: Belastingdienst)

Updated: 12 april 2016 — 16:31