Categorie: Geen categorie

Verlies uit verkoop aandelen omzetten in belastingkorting

Ondernemers die aandelen in een bv verkopen en daar verlies op lijden, kunnen dat verlies omzetten in een belastingkorting. Maar bij het verzilveren van die korting is het wel opletten geblazen, met bijvoorbeeld de ‘wachtperiode’. De Belastingdienst heeft daarom de spelregels nog eens op een rijtje gezet in een handreiking. De mogelijkheid om een belastingkorting […]

Auto van de zaak? Verdeel de bijtelling

ter beschikking staat, is het vaak voordelig de bijtelling te verdelen. Bijtelling privégebruik De bijtelling voor de auto van de zaak hangt samen met het privégebruik dat van de auto gemaakt kan worden en is een percentage van de catalogusprijs. De bijtelling blijft achterwege als bewezen kan worden dat met de auto niet meer dan […]

Fors nadeel internationale ondernemers door verlaging vennootschapsbelasting en verhoging tarief box 2

Bent u grootaandeelhouder van een GmbH in Duitsland en woonachtig in Nederland? Dan kunt u bij een dividenduitkering rekenen op grote belangstelling van zowel de Duitse als de Nederlandse fiscus. Beide landen zullen over de dividenduitkering belasting willen heffen. Om dubbele belastingheffing zoveel mogelijk te voorkomen hebben beide landen afspraken gemaakt om de heffingsbevoegdheid in […]

nstrumenten voor het inzetten van extern personeel zonder btw

wee belangrijke instrumenten bij de gezamenlijke inzet van personeel zonder btw-heffing zijn de overeenkomst van opdracht en de vrijstelling voor nauw samenhangende prestaties. Gezamenlijke inzet personeel Het veranderende zorglandschap vraagt steeds meer om samenwerking. En daarmee om gezamenlijke inzet van personeel. De voornaamste oorzaken zijn decentralisatie van het sociale domein, integrale ziekenhuisbekostiging en nieuwe bekostigingsvormen […]