Btw en vastgoed in beweging

Recente rechtspraak biedt kansen om btw-voordeel te behalen en overdrachtsbelasting te besparen. Overweegt u investeringen in onroerende zaken? Wij raden u aan om tijdig met uw belasting- adviseur te schakelen. In dit artikel stippen wij een aantal onderwerpen aan.

 

Een nieuw pand bouwen: aankoop bouwlocatie

Koopt u een perceel aan voor de bouw van een nieuwe onroerende zaak? En gaat u btw-belaste prestaties verrichten vanuit de onroerende zaak? Dan is het voordelig(er) om het perceel in de btw aan te kopen als bouwterrein en gebruik te maken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Immers, de btw krijgt u weer terug van de Belastingdienst, als u btw-belaste prestaties verricht.

 

Kortom, voordelen zijn te behalen als de bouwlocatie kwalificeert als bouwterrein. De definitie van het begrip bouwterrein is in de Europese btw-richtlijn ruimer dan op grond van de Nederlandse wetgeving. Met een beroep op de Europese btw-richtlijn is dus sneller sprake van een bouwterrein. Is onbebouwde grond bestemd voor bebouwing, dan is sprake van een bouwterrein. Zelfs als er nog bebouwing op de grond is, kan sprake zijn van een bouwterrein. Vereist is dan wel dat de bebouwing gesloopt zal worden. Heeft u recht op aftrek van btw, maak dan gebruik van de mogelijkheden. Zo bespaart u de heffing van overdrachtsbelasting.

 

Btw: verhuur onroerende zaak en werkkamer woning

De verhuur van (een gedeelte van) een gebouw is van rechtswege vrijgesteld van btw. De verhuurder heeft dan geen recht op aftrek van btw. Verricht de huurder voor meer dan 90% btw-belaste prestaties? Dan kunnen huurder en verhuurder kiezen voor btw-heffing. Zo krijgt de verhuurder ook recht op aftrek en vormt de btw geen kostenpost.

 

Is btw-belaste verhuur niet mogelijk? Het verrichten van aanvullende diensten kan ertoe leiden dat de (vrijgestelde) verhuur van de onroerende zaak verandert in een btw-belaste dienst. We noemen dit ‘verhuur plus’.

 

Bent u directeur van uw eigen besloten vennootschap (bv) en bouwt of koopt u een woning? Dan kunt u overwegen om uw werkkamer – via een samenwerkingsverband met uw partner – te verhuren aan uw bv. Ontvangt uw bv voldoende aftrekrecht, dan kan de verhuur btw-belast plaatsvinden. Dit geeft u deels recht op aftrek van btw op de bouw- en/of aankoopkosten.

 

Btw: verkoop of koop onroerend goed

De verkoop van (een gedeelte van) een gebouw is in principe van btw vrijgesteld. Is de onroerende zaak nog niet tien jaar in gebruik en heeft de verkoper btw teruggevraagd op de bouw? Dan moet hij btw terugbetalen. Echter, vergelijkbaar met btw-belaste verhuur, kunnen de verkoper en koper kiezen voor een btw-belaste levering.

 

Let op!

De levering is alsnog vrijgesteld van btw, als de koper de onroerende zaak niet binnen twee jaar gebruikt voor btw-belaste prestaties. De verkoper moet dan alsnog btw terugbetalen. Dek het risico van deze btw-schade vooraf dus goed af.

 

Kortom, maak gebruik van de mogelijkheden op het gebied van de btw en overdrachtsbelasting.
(Bron: ABAB)

Updated: 5 augustus 2015 — 07:21