Categorie: Nieuws voor de eenmanszaak of vof, belastingnieuws, boekenonderzoek

Vof en vennoten afzonderlijk administratieplichtig

Een vof heeft een administratieplicht voor onder meer de omzetbelasting en de vennoten zijn als ondernemer administratieplichtig voor hun aangifte IB. Dit is een afzonderlijke administratieplicht. De schuld voor een onjuiste aangifte IB afschuiven naar de vof werkt dus niet. Een schroothandelaar voerde door de jaren heen in vof-verband een handel in oud ijzer. De administratie van […]

Definitieve jaarrekening moet conceptversie overtreffen

Volgens Hof Amsterdam is het overleggen van een definitieve jaarrekening onvoldoende bewijs als deze definitieve versie volledig gelijk is aan een eerder ingediende conceptversie die evenmin voldoende bewijs vormde. Een bedrijf had nagelaten zijn aangifte vennootschapsbelasting over 2011 in te dienen. De inspecteur legde het bedrijf daarom een positieve ambtshalve aanslag op. Het bedrijf vond […]

Advocatenkantoor draagt te weinig btw af. Naheffing is terecht

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur aannemelijk heeft gemaakt dat de naheffingsaanslag omzetbelasting niet te hoog is omdat X niet heeft weersproken dat deze is gebaseerd op het verschil tussen de door X op zijn aangiften btw vermelde omzet en de omzet zoals die volgde uit zijn aangifte IB 2008. Belanghebbende, X, exploiteert in […]

Computerhandelaar boekt terecht af op voorraden

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de omzetcorrectie voor het jaar 2007 in zijn geheel moet vervallen. Deze omzetcorrectie gaat er namelijk ten onrechte vanuit dat, door de afboeking van € 100.000, er sprake is van een ongeloofwaardig lage brutowinstmarge. X handelt in computers en computeronderdelen. Naar aanleiding van een boekenonderzoek legt de inspecteur een btw-naheffingsaanslag op […]

Jaeger: Geen fiscale boete of strafvervolging bij objectief pleitbaar standpunt

In een arrest van 21 april 2017 heeft de Hoge Raad langverwachte duidelijkheid gegeven over wanneer een onjuiste aangifte straffeloos blijft. We wisten al dat verdedigbaar onjuist oftewel een ‘pleitbaar standpunt’ een fiscale boete uitsluit. Maar geldt dit ook voor achteraf bedachte standpunten? Of moet de belastingplichtige bij het doen van de aangifte al hebben […]

Leverancier fiscale software in de cloud moest gegevens aan FIOD geven

BV X leverde bedrijfssoftware voor dienstverlenende organisaties. Zij bood onder meer een door een derde ontwikkeld fiscaal softwarepakket aan ter ondersteuning van aangifte- en advieswerkzaamheden voor accountants en administratiekantoren. Het softwarepakket was een Cloud-applicatie, de gebruiker had overal ter wereld toegang tot zijn gegevens. BV X huurde daarvoor een deel van een server van Amazon […]

‘Belastingdienst kreeg 2000 tips van klikkende particulieren’

Klikkende particulieren hebben de Belastingdienst vorig jaar zeker 2000 tips opgeleverd. Het werkelijke aantal tips kan nog veel hoger zijn. De meldingen werden namelijk niet altijd op dezelfde manier geregistreerd. Dat meldt BNR vrijdag op basis van gegevens van de fiscus. De meldingen gaan onder meer over mensen die vermoedens doorgeven van fraude met bijvoorbeeld […]

Inspecteur heeft rechten verspeeld bij boekenonderzoek

Als het gelet op de omvang van de opgevoerde kosten en de aard en hoogte van de inkomsten onwaarschijnlijk is dat de aangiften juist zijn, moet de inspecteur dit nader onderzoeken. Als dit is nagelaten kan hij niet navorderen op grond van aanwezigheid van een nieuw feit. Tot 2009 dreef een man een onderneming op […]

Kamervragen over telefonisch intrekken van bezwaar

Het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën over onder meer het telefonisch intrekken van bezwaren. Aanleiding hiervoor zijn de interne werkinstructies die via een WOB-verzoek openbaar zijn geworden. De heer Omtzigt wil in de eerste plaats weten waarom de Belastingdienst in strijd met artikel 6.14, lid 1, Awb bij […]

Verzwegen Nederlandse omzet ijssalon was niet meer na te vorderen

X exploiteerde samen met haar echtgenoot Y een ijssalon. Het echtpaar beschikte vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw over een aantal Luxemburgse bankrekeningen bij Credit Agricole die zij niet hadden aangegeven. In april 2014 meldde het echtpaar het bezit van de Luxemburgse rekeningen aan de inspecteur en sloten vervolgens in mei 2015 een […]