Ketenbepaling geldt niet voor medewerkers jonger dan 18 jaar

Per 1 juli 2015 is in de Wet werk en zekerheid (Wwz) bepaald, dat de ketenbepaling is verkort. Een medewerker heeft nu al na twee jaar (of na drie tijdelijke contracten) recht op een vast dienstverband. Deze ketenbepaling geldt echter niet voor medewerkers die jonger zijn dan 18 jaar en gemiddeld maximaal 12 uur per week voor een organisatie werken. Het gaat dan om een gemiddelde over de looptijd van het dienstverband. Heeft u binnen uw organisatie jongeren in dienst die u ondersteunen in weekenden en vakantieperiodes, dan geldt de ketenbepaling onder de voorwaarden niet voor hen. De ketenbepaling Wwz start voor deze medewerkers op de dag, dat ze 18 jaar worden.

 

Geldt de ketenbepaling ook voor bbl-leerlingen?

De ketenbepaling is niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten, die zijn aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Als er na 1 juli 2015 een vierde bbl-contract wordt aangegaan, dan geldt dit contract niet direct als vast dienstverband. Is de bbl-leerling afgestudeerd en wilt u hem na 1 juli 2015 een arbeidsovereenkomst als reguliere medewerker aanbieden? Houd er dan rekening mee dat de bbl-arbeidsovereenkomsten van vóór 1 juli 2015 wel meetellen in de ketenbepaling.

 

Transitievergoeding

In de Wwz is er geen uitzondering gemaakt voor de transitievergoeding voor bbl-leerlingen. Als u dus een bbl-leerling ontslaat die minimaal twee jaar in dienst is, of waarvan het contract na twee jaar afloopt en dat niet wordt voortgezet, moet u een transitievergoeding betalen.

(Bron: ABAB)

Updated: 31 juli 2015 — 07:30