Categorie: Nieuws voor de eenmanszaak of vof, personeelszaken, arbeidscontract/arbeidstijden

Uw personeelshandboek actualiseren? Denk ook aan de privacywet!

Afspraken over arbeidsvoorwaarden maar ook algemene afspraken kunt u vastleggen in een personeelshandboek. Dit zijn afspraken die voor alle werknemers binnen het bedrijf gelden en daarom is het verstandig om deze in één keer vast leggen in een personeelshandboek. In de individuele arbeidsovereenkomsten kunt u vervolgens een verwijzing maken naar het personeelshandboek. Wanneer u als […]

Nieuwe spelregels voor de tijd-voor-tijd-regeling

Overwerk van de werknemer compenseert de werkgever vaak met betaalde vrije tijd: de zogenoemde tijd-voor-tijd-regeling. Op 1 januari 2018 wijzigde de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) al eens op dit vlak. Hierdoor werd de tijd-voor-tijd-regeling aanzienlijk ingeperkt. Op 1 januari 2019 komt daar nóg een spelregel bij. Huidige stand van zaken Sinds 1 januari 2018 […]

Nieuwe regels meer- en overwerk

Sinds 1 januari 2018 zijn de regels omtrent het meer- en overwerk van werknemers aangepast: wanneer een werknemer in een uitbetaalperiode meer uren werkt dan de overeengekomen arbeidsduur, dan moet het totaal van deze uren (dus contracturen plus meeruren) in elk geval tegen het naar evenredigheid vermeerderde wettelijk minimumloon uitbetaald worden. Het onderscheid in overwerk […]

Onderbetaling: € 230.000 boete van Inspectie SZW

Kan uw organisatie niet inzichtelijk maken hoeveel uren de werknemers precies gewerkt hebben, dan overtreedt de werkgever mogelijk de wet. Hij loopt dan risico op een boete! Hij moet gewerkte uren daarom goed bijhouden. Iedere werkgever is verplicht om alle werknemers minimaal het wettelijk minimumloon te betalen. Doet hij dat niet, dan overtreedt hij de […]

Arbeidscontracten: Top 5 meest gemaakte fouten door werkgevers

Hoewel de Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) alweer (bijna) twee jaar is ingevoerd, maken werkgevers nog steeds fouten in arbeidsovereenkomsten. Het gevolg: ongeldige arbeidsvoorwaarden. Tijd voor een top 5 van de meest gemaakte fouten in arbeidsovereenkomsten. 1. Concurrentiebeding bij contracten voor bepaalde tijd Sinds 1 januari 2015 is het werkgevers niet toegestaan om een […]

Transitievergoeding na twee jaar ziekte

Werkgevers zijn een transitievergoeding verschuldigd wanneer zij een zieke werknemer na twee jaar ziekte ontslaan. Het is echter niet verplicht om na twee jaar ziekte het dienstverband te beëindigen. Als de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte niet wordt beëindigd, dan ontstaat er een slapend dienstverband. De loonbetalingsverplichting is vervallen, de werknemer is ziek, maar de […]

Ketenbepaling geldt niet voor medewerkers jonger dan 18 jaar

Per 1 juli 2015 is in de Wet werk en zekerheid (Wwz) bepaald, dat de ketenbepaling is verkort. Een medewerker heeft nu al na twee jaar (of na drie tijdelijke contracten) recht op een vast dienstverband. Deze ketenbepaling geldt echter niet voor medewerkers die jonger zijn dan 18 jaar en gemiddeld maximaal 12 uur per […]

Top 5 aandachtspunten bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Per 1 januari 2015 is de Wet werk en zekerheid (Wwz) gefaseerd ingevoerd. De Wwz brengt verschillende gevolgen met zich mee voor het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Om ervoor te zorgen dat uw arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd voldoen aan de nieuwe wetgeving, hebben wij een top 5 van belangrijke aandachtspunten onder elkaar gezet. […]

Vanaf 30 maart: vanaf dag één inlenersbeloning

Met ingang van 30 maart 2015 geldt voor uitzendkrachten vanaf dag één van de uitzending dat zij betaald zullen worden volgens de inlenersbeloning. Deze beloning is gebaseerd op de cao bij de opdrachtgever. Doordat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de wijzigingen op de cao voor Uitzendkrachten 2012-2017 algemeen verbindend heeft verklaard, wordt een […]

Concurrentiebeding wordt terecht moeilijk bij tijdelijk contract

Van de aanpassingen aan het arbeidsrecht die in zijn gegaan per 1 januari 2015, is het inperken van het concurrentiebeding misschien nog wel de meest ingrijpende. Waar het de afgelopen jaren standaardpraktijk was om een concurrentiebeding – inclusief stevig boetebeding – overeen te komen bij vrijwel elk contract, is dat vanaf 1 januari 2015 in principe […]