Bijtelling: Kilometers tijdens wachtdienst zijn onder voorwaarden zakelijk

Een wachtdienst is een bepaalde periode waarin een medewerker oproepbaar is. De staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat de kilometers tijdens een wachtdienst geheel zakelijk zijn. Voor deze goedkeuring gelden wel een aantal voorwaarden.

 

Voor de auto van de zaak, waarmee aantoonbaar niet meer dan 500 privékilometers per jaar wordt gereden, geldt geen bijtelling. Een medewerker die geen bijtelling wenst, heeft er dus belang bij dat de gereden kilometers tijdens een wachtdienst als zakelijk worden aangemerkt.

 

Heeft een medewerker tijdens een wachtdienst de auto van de zaak gebruikt voor bijvoorbeeld een familiebezoek, dan betreft dit in principe privékilometers. Wordt die medewerker tijdens het familiebezoek echter opgeroepen door zijn werkgever, dan zijn vanaf dat moment de gereden kilometers zakelijk. Deze interpretatie van wat privé en wat zakelijk is, is voer voor discussies met de Belastingdienst. Daarom heeft de staatssecretaris een praktische regeling getroffen voor wachtdiensten.

 

Wachtdienstregeling

Gebruikt een medewerker voor een wachtdienst een auto van de zaak, dan worden alle  gereden kilometers tijdens deze wachtdienst als zakelijk aangemerkt.

 

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • de medewerker heeft geen invloed op de keuze van de aangeschafte auto;
  • de medewerker beschikt in privé over een auto die voor privégebruik evenzeer of zelfs meer geschikt is dan de auto van de zaak;
  • de medewerker is verplicht tijdens de wachtdienst binnen een redelijke afstand van zijn woonplaats te blijven;
  • het aantal kilometers dat tijdens de wachtdienst wordt gereden, het aantal oproepen en de plaats van de werkzaamheden waarvoor de medewerker is opgeroepen worden bijgehouden.

(Bron: ABAB)

Updated: 12 augustus 2015 — 07:30