Btw over verzendkosten en reiskosten?

Als u goederen levert aan uw klanten, bent u dan btw verschuldigd over uw verzendkosten? Moet u over de reiskosten die u aan uw klanten factureert ook btw berekenen? Mag u dan het lage btw-tarief (6%) of hoge btw-tarief (21%) toepassen? U als ondernemer kunt in de praktijk te maken krijgen met de zogenoemde ‘bijkomende kosten’.

 

Btw over de in rekening gebrachte vergoeding

Indien u als ondernemer goederen levert of een dienst verricht, bent u meestal degene die btw verschuldigd is. Over welk bedrag moet u btw berekenen? U berekent het btw-bedrag over de totale vergoeding die u aan uw afnemers voor uw goederen of dienst in rekening brengt. U mag tot op zekere hoogte zelf bepalen hoe hoog deze vergoeding is, mits het bedrag dat u in rekening brengt op zakelijke gronden is vastgesteld. Het is ook mogelijk dat de tegenprestatie niet uit geld bestaat, maar uit natura (goederen of diensten). Beide vormen worden in de wet als ‘vergoeding’ aangeduid.

 

Bijkomende kosten

Wat hoort nog meer tot de vergoeding? De vergoeding is het totale bedrag dat u aan uw afnemers in rekening brengt. Dit houdt in dat ook ‘bijkomende’ kosten tot die vergoeding behoren. De btw-wetgeving is complex en kent vele zonder uitzonderingen.

 

Wij noemen enkele voorbeelden van bijkomende kosten waarover u wél btw moet berekenen:

  • portokosten;
  • telefoonkosten;
  • kopieerkosten;
  • verzendkosten;
  • verpakkingskosten;
  • vervoerskosten (bijvoorbeeld reiskosten, koerierskosten).

 

Verleent u een korting op uw prijs? Dan komt dit in mindering op de vergoeding.

 

Welk tarief over uw bijkomende kosten?

Verkoopt u een wasmachine (21%) dan zijn de bezorgkosten ook met 21% btw belast. Heeft u een eigen kapsalon en verricht u een kappersdienst (6%) bij uw klanten aan huis? Dan brengt u ook 6% btw in rekening over uw reiskosten. Niet alle goederen of diensten worden overigens met btw belast. Verricht u een zogenoemde vrijgestelde dienst, bijvoorbeeld bepaalde diensten in de medische sector, onderwijs, schrijvers? Dan brengt u geen btw over aanvullende kosten in rekening.

 

De btw die u al dan niet in rekening brengt over uw bijkomende kosten is dus afhankelijk van het tarief dat u over de verrichte dienst of geleverde goederen in rekening moet brengen.

(Bron: ABAB)