Maand: november 2013

Urencriterium en zwangerschap

Als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, dan kunt u in aanmerking komen voor bepaalde soorten ondernemersaftrek. U krijgt de aftrek als u per jaar een bepaald aantal uren aan uw onderneming besteedt (urencriterium). Verder heeft elke ondernemersaftrek aanvullende voorwaarden. Deze staan bij de betreffende ondernemersaftrek vermeld. Voldoet u aan het urencriterium? Dan krijgt u […]

Te laat deponeren publicatiestukken: Vraag of sprake is van onbelangrijk verzuim ziet op taakvervulling door gehele bestuur

De bepaling van art. 2:248 lid 2 BW dat een onbelangrijk verzuim niet in aanmerking wordt genomen, heeft betrekking op de vraag of sprake is geweest van een onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur en niet op het aandeel in die onbehoorlijke taakvervulling van de individuele bestuurder. Verify International Holding BV (VIH) is enig aandeelhouder en […]

Wie is de bevoegde rechter bij internationale geschillen?

Steeds vaker verricht een werknemer zijn werkzaamheden buiten Nederland of worden buitenlandse werknemers in Nederland ingezet. De vraag rijst wat er in dergelijke gevallen gebeurt als zich een arbeidsconflict voordoet: Welke rechter is bevoegd en welk recht is van toepassing bij een Internationale arbeidsovereenkomst? Forumkeuze U kunt op voorhand, door middel van een zogenaamde “forumkeuze” […]

Welke juridische dienstverlening past bij u?

Voor startende ondernemers die op zoek zijn naar juridische hulp is het niet altijd eenvoudig om uit alle soorten aanbieders de juiste te kiezen. Ligt het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering altijd voor de hand? Of is het inhuren van een traditionele advocaat soms beter? Is online juridische dienstverlening kwalitatief goed? En: dekt de goedkoopste offerte […]

5 vragen en antwoorden over de telefoon van de zaak

Net als met zakelijk gebruik van uw auto kunt u als ondernemer (of uw werknemer) ook voor zakelijk gebruik van uw mobiele telefoon in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Aan deze regeling kleven wel enkele belangrijke voorwaarden waaraan u zich moet houden. In onderstaand artikel leest u er alles over: 5 vragen en antwoorden over de […]

Niet-afgesproken btw is opgenomen in verkoopprijs

Het Hof van Justitie van de EU heeft duidelijk gemaakt wanneer een verkoopsom moet worden geacht inclusief btw te zijn als de partijen daarover niets zijn overeengekomen. Twee Roemeense ondernemers hadden verschillende verkoopovereenkomsten gesloten die zagen op onroerende zaken. Daarbij hadden zij niets afgesproken over de btw. De Roemeense belastingdienst kwam daar achter en legde […]

Vrijwillig verzekeren via UWV voor ziekte en WIA als u een eigen bedrijf begint

Begint u een eigen bedrijf? Dan bent u niet meer verplicht verzekerd voor verlies van inkomen. Bijvoorbeeld in geval van ziekte, zwangerschap of arbeidsongeschiktheid. Als ondernemer moet u zelf uw verzekering regelen. U kunt dat doen via een verzekeringsmaatschappij. Maar u kunt als startende ondernemer ook een vrijwillige verzekering afsluiten bij UWV. Daarmee bent u […]

Premiekorting jongere werknemer voor werkgever in 2014

Het kabinet heeft in de derde nota van wijziging op het Belastingplan 2014 de premiekorting voor jongere werknemers opgenomen. Werkgevers ontvangen vanaf 2014 onder voorwaarden deze korting als ze jongeren met een WW- of bijstandsuitkering aannemen in de leeftijd van 18 tot 27 jaar. Het kabinet kiest voor een regeling van tijdelijke aard en die gericht […]

Verzwaarde bewijslast gold ook voor aftrekposten

De verzwaarde bewijslast die op een belastingplichtige drukte nadat hij niet alle winst uit onderneming in zijn IB-aangifte had verantwoord, gold niet alleen voor de winst, maar ook voor de aftrekposten. Tot dit oordeel kwam Hof Arnhem/Leeuwarden. In deze zaak had een inspecteur navorderingsaanslagen IB en WAZ opgelegd aan een belastingplichtige. Deze had niet alle […]

Modelpensioenovereenkomst fiscus biedt DGA geen garanties

Het invoeren van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) heeft tot gevolg dat het fiscale kader voor pensioenregelingen per 1 januari 2014 moet worden aangepast. De Belastingdienst heeft de vanaf die datum geldende fiscale voorwaarden verwerkt in modelpensioenovereenkomsten. Aan het gebruik daarvan kleven voor DGA’s bepaalde risico’s. De Belastingdienst heeft ervoor gekozen om […]