Vrijwillig verzekeren via UWV voor ziekte en WIA als u een eigen bedrijf begint

Begint u een eigen bedrijf? Dan bent u niet meer verplicht verzekerd voor verlies van inkomen. Bijvoorbeeld in geval van ziekte, zwangerschap of arbeidsongeschiktheid. Als ondernemer moet u zelf uw verzekering regelen. U kunt dat doen via een verzekeringsmaatschappij. Maar u kunt als startende ondernemer ook een vrijwillige verzekering afsluiten bij UWV. Daarmee bent u toch verzekerd van inkomen als u ziek of arbeidsongeschikt wordt.

Waarvoor kan ik mij verzekeren?

Als u een eigen bedrijf begint, kunt u zich verzekeren voor de Ziektewet en voor de WIA. U kunt geen vrijwillige WW-verzekering afsluiten.

Uitkering bij zwangerschap

Zelfstandigen krijgen een zwangerschapsuitkering via de ZEZ-regeling.
Heeft u zich als zelfstandige vrijwillig verzekerd? Dan krijgt u bij zwangerschap een uitkering via de WAZO. Deze uitkering duurt minimaal 16 weken. De hoogte is afhankelijk van het dagbedrag waarvoor u zich verzekert. Is het bedrag lager dan wat u volgens de ZEZ-regeling zou krijgen? Dan wordt uw WAZO-uitkering aangevuld met een gedeeltelijke ZEZ-uitkering.
Een bijkomend voordeel van de vrijwillige verzekering? U krijgt ook een uitkering als u ziek wordt als gevolg van uw zwangerschap of bevalling. Met de ZEZ-regeling is dat niet mogelijk.

Belangrijk om te weten:

  • In de periode dat u een uitkering ontvangt, betaalt u geen premie voor de betreffende verzekering.
  • U heeft een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) nodig van de Belastingdienst. Daarin staat dat u zelfstandige bent. Stuur een kopie van de VAR mee met uw aanmelding voor de vrijwillige verzekering.
  • Gaat u volledig aan de slag als zelfstandige? Dan moet u het jaar daarvoor verplicht verzekerd zijn geweest voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Blijft u gedeeltelijk in loondienst werken? Of begint u in deeltijd een eigen bedrijf met behoud van uw WW-uitkering? Dan moet u minimaal 3 jaar verplicht verzekerd zijn geweest voor ziekte en arbeidsongeschiktheid.
  • U moet zich tijdig aanmelden voor de vrijwillige verzekering. Binnen 13 weken nadat de verplichte werknemersverzekering via uw werk of uitkering is gestopt.
  • Blijft u gedeeltelijk in loondienst? Dan kunt u zich op ieder gewenst moment aanmelden. De verzekering gaat in op het moment dat UWV uw aanmelding heeft ontvangen.
  • Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA)? Dan adviseert UWV u om geen vrijwillige Ziektewet-verzekering af te sluiten. Tijdens uw ziekte is de BV namelijk verplicht om uw loon door te betalen. Het afsluiten van een vrijwillige Ziektewet-verzekering is daarom overbodig. De verplichting om het loon door te betalen geldt niet voor zwangerschaps/bevallingsverlof (16 weken). De vrouwelijke directeur-grootaandeelhouder kan zich voor deze 16 weken wel vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet.

(Bron: UWV)

Updated: 21 november 2013 — 08:35