Categorie: Kennisbank voor het MKB(BV), personeelszaken, arbeidsovereenkomst

Volgt u (nog) de juiste cao/pensioenfonds?

Het regelmatig beoordelen of u de juiste cao/pensioenfonds toepast is van groot belang. Dit voorkomt claims van uw werknemers en mogelijke financiële gevolgen. Hoe weet u of u de juiste cao toepast? Iedere cao kent een eigen werkingssfeer. Vaak staat deze in het begin van de cao tekst. In de werkingssfeer wordt er de ene […]

Wel of geen werknemersverzekering voor meewerkende familieleden?

Als specialist loonheffingen krijg ik regelmatig de vraag of de afdracht van premies werknemersverzekeringen achterwege kan blijven in het geval familieleden meewerken binnen de onderneming en daarvoor een beloning ontvangen. Meestal komt deze vraag voort uit de wens om kosten te besparen, zonder rekening te houden met bijkomende aspecten. Ik bespreek enkele aandachtspunten. De arbeidsrelatie […]

Voorkom de meest gemaakte fouten in de arbeidsovereenkomst

Veel werkgevers maken gebruik van een standaard arbeidsovereenkomst. Wij zien echter regelmatig dat er in deze standaard arbeidsovereenkomst juridische fouten staan of de arbeidsovereenkomsten de werkgever niet genoeg bescherming bieden. Graag zouden wij u dan ook willen informeren over de meest gemaakte fouten in de arbeidsovereenkomst en enkele zaken waar u op moet letten bij […]

Welke contracten zijn er voor oproepkrachten?

Er zijn verschillende soorten oproepcontracten: een oproepcontract met voorovereenkomst, een nulurencontract en een min-maxcontract. U bent een oproepkracht als u met uw werkgever heeft afgesproken dat u pas komt werken als uw werkgever u oproept. Uw werkgever kan u oproepen voor een paar uur. Maar soms ook voor hele dagen. Als oproepkracht heeft u dus […]

Aandachtspunten bij het werken met uitzendkrachten

De afgelopen maanden hebben werkgevers te maken gehad met verschillende wetswijzigingen, zoals de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Ook voor de inhuur van uitzendkrachten zijn er verschillende wijzigingen aangekondigd, die al dan niet zijn doorgevoerd. In sommige gevallen zijn er wijzigingen doorgevoerd, maar in andere gevallen zijn de spelregels […]

Verrekenen met het loon van werknemers

Het gaat in de praktijk maar al te vaak verkeerd: het verrekenen van kosten, schade of schulden met het loon van werknemers. In dit artikel zal ik de mogelijkheden en onmogelijkheden ten aanzien hiervan op grond van de wet en de jurisprudentie bespreken. Er dienen allereerst twee momenten voor verrekening te worden onderscheiden, te weten: […]

Voorkom dat de vakantietoeslag een blok aan uw been wordt

Meer dan de helft van de mkb-ondernemers heeft door uitbetaling van de vakantietoeslag wel eens problemen gehad met de betaling van toeleveranciers of vast lasten. Uit onderzoek van Markteffect in opdracht van Please Payroll blijkt bovendien dat een meerderheid van de ondernemers wel eens een beroep op de bank heeft moeten doen om de personeelskosten […]

Wie is de bevoegde rechter bij internationale geschillen?

Steeds vaker verricht een werknemer zijn werkzaamheden buiten Nederland of worden buitenlandse werknemers in Nederland ingezet. De vraag rijst wat er in dergelijke gevallen gebeurt als zich een arbeidsconflict voordoet: Welke rechter is bevoegd en welk recht is van toepassing bij een Internationale arbeidsovereenkomst? Forumkeuze U kunt op voorhand, door middel van een zogenaamde “forumkeuze” […]

Arbeidscontract wijzigen: hoe zit dat?

U leest het steeds vaker in de media: berichten over werkgevers die naar aanleiding van de crisis hun medewerkers vragen om in te stemmen met een wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Stemt het personeel hiermee vrijwillig in? Dan zijn vanaf dat moment de nieuwe afspraken van toepassing op het arbeidscontract. Maar wat als een werknemer uw […]

Het aangaan van een Arbeidsovereenkomst

Na het afronden van de sollicitatieprocedure is de werkgever verheugd dat zijn nieuwe arbeidskracht aan het werk gaat. Voordat deze werknemer op de werkvloer begint, moet echter nog veel geregeld worden. Zowel op arbeidsrechtelijk als fiscaal gebied. Deze checklist bevat de ins en outs rondom het aangaan van een dienstbetrekking met een nieuwe werknemer. Inhoud […]