Maand: oktober 2013

Wel of geen ontslagvergunning vereist bij internationale arbeidsverhoudingen?

Stel, u detacheert een  Nederlandse werknemer aan een buitenlandse dochtervennootschap. Het loopt anders dan verwacht en u wenst de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Kunt u dan de arbeidsovereenkomst zonder toestemming van het UWV opzeggen of toch niet. Deze situatie deed zich voor in een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem d.d. 12 juli 2011 (LJN BR 3312). […]

Bij waardering grond rekening houden met mogelijke bestemmingswijziging

De vader van X en haar zus Y verkocht in de tweede helft van 2005, onder voorbehoud van het recht van gebruik, voor € 21.400 (40% van de waarde in het vrije verkeer van € 53.500, ofwel € 3,25 per m2) een perceel grond aan zijn dochters, ieder voor de onverdeelde helft. Het perceel had […]

Regels aanpassing pensioen DGA (BV) – Patatje snert

Hiep hiep hoera: de kabinetsvoorstellen, om de pensioenopbouw per 2015 drastisch te beperken, zijn afgewezen door de Eerste Kamer. Dus nog even de opbouwpercentages en pensioendatum voor 2014 aanpassen, en we kunnen weer verder. Of toch niet? U raadt waarschijnlijk al, dat ik de kwestie iets genuanceerder zie. Wijzigingen per 1 januari 2014 Hoewel de […]

Versoepeling aflossingseis eigenwoningschuld

Er zijn al de nodige versoepelingen doorgevoerd sinds de nieuwe regels voor hypotheekrenteaftrek per 1 januari 2013 in werking zijn. De strenge regels blijken namelijk soms iets te nadelig uit te pakken voor woningeigenaren. Dat geldt ook voor de aflossingseis. Aflossingseis Met ingang van dit jaar geldt er voor nieuwe (hypothecaire) leningen voor de eigen […]

Beroep op dwaling vereist vernietiging overeenkomst

Als twee partijen erachter komen dat een gesloten overeenkomst onbedoelde fiscale gevolgen heeft, kunnen zij deze overeenkomst met een beroep op dwaling vernietigen. Maar dit heeft alleen zin als de overeenkomst ook echt ongedaan wordt gemaakt. Zo voldeed een naar Panamees recht opgerichte rechtspersoon niet aan de voorwaarden voor een succesvol beroep op dwaling. Dit […]

Personeelskorting op eigen producten

Nu de overgangsregeling voor vergoedingen en verstrekkingen nog een jaartje extra doorloopt, krijgt ook de (personeels)korting aan werknemers die producten of diensten van de eigen onderneming afnemen een langer leven. nder de ‘oude’ regels voor vergoedingen en verstrekkingen (de overgangsregeling die geldt tot en met 2014) kan een personeelskorting op producten uit het eigen bedrijf […]

Fout geëtiketteerde woning na 16 jaar alsnog verplicht privévermogen

X en zijn broer dreven samen met hun vader in firmaverband een onderneming. De werkplaats van de onderneming bevond zich achter de woning (1) van Y en daarachter was nog een loods voor opslag. In augustus 1992 kochten vader en zoons een woning (2) naast de woning van Y, maar deze werd nooit gebruikt. Woning […]

3 nieuwe aandachtspunten btw en vastgoed

De staatssecretaris van Financiën heeft op 19 september 2013 een besluit geactualiseerd waarin hij de btw-gevolgen toelicht bij diverse vormen van levering en verhuur van vastgoed. Ook bevat dit besluit enkele verduidelijkingen naar aanleiding van rechtspraak. In deze verdieping komen enkele punten van het besluit aan de orde. Gefaseerde ingebruikneming Normaal gesproken is de levering […]

Naderend ontslag. Kijk of u nog voor 15 november de afkoopsom kan ontvangen.

In 2013 of 2014 ontslag? Probeer dit plannen ivm een wetsvoorstel over het afschaffen van de fiscale faciliteiten hieromtrent en het eenmalig in 2014 met een belastingkorting kunnen opnemen van pensioen in eigen beheer bijvoorbeeld. Dat komt vooral door het voorstel om per 1 januari 2014 de zogenoemde stamrechtvrijstelling af te schaffen. Werknemers die een […]

Meerderheidsregel zet naheffing aan de kant

Behandelt de Belastingdienst gelijke gevallen niet op een gelijke manier, dan kunt u naar de rechter stappen. Daarbij speelt onder meer de meerderheidsregel een rol. Deze regel kwam onlangs ook aan bod bij het gerechtshof in Den Haag. De meerderheidsregel houdt in dat als de fiscus weet dat de wet niet correct wordt toegepast bij […]