Maand: oktober 2013

Naheffing herzienings-BTW bij afnemer in strijd met Zesde BTW-Richtlijn

Pactor Vastgoed BV kreeg in januari 2000 een pand geleverd met toepassing van de optie voor BTW-belaste levering. De leverancier (A) had het pand zelf ook verkregen met de optie voor BTW-belaste levering. Vanaf 5 april 2000 ging Pactor het pand BTW-vrijgesteld verhuren en op 4 juli 2000 leverde zij het pand vrijgesteld van BTW […]

Wat moet je weten als je lijfrente vrijvalt?

Met een lijfrente bouw je gedurende een bepaalde periode vermogen op als aanvulling op bijvoorbeeld je pensioen. Als deze opbouwperiode voorbij is en de lijfrente vrijvalt (ook wel expireren genoemd), kan je bij een bank of verzekeraar een lijfrente-uitkering kopen. Waar moet je op letten? Onder pensioeninformatie bij vrijvallen lijfrente staat hier uitgebreide informatie over. […]

Hof stelt fiscus in ongelijk in btw-kwestie

Het gerechtshof in Den Bosch heeft in een zaak van een zzp’er die als anesthesieverpleegkundige voor een ziekenhuis werkte, bepaald dat deze is vrijgesteld van het betalen van btw. Dat blijkt uit het maandag gepubliceerde arrest. Bevestiging uitspraak rechtbank Het hof bevestigde daarmee de beslissing van de rechtbank, die in februari al in het nadeel […]

Eén keer inzage is voldoende

Als een belastingplichtige inzage heeft gehad in het controledossier dat is aangelegd in het kader van een boekenonderzoek, mag de inspecteur een verzoek om een tweede inzage afwijzen. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant. In de betreffende zaak had een ondernemer beroep ingesteld tegen meerdere (naheffings)aanslagen IB, loonheffing en omzetbelasting. In het kader […]

Arbeidscontract wijzigen: hoe zit dat?

U leest het steeds vaker in de media: berichten over werkgevers die naar aanleiding van de crisis hun medewerkers vragen om in te stemmen met een wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Stemt het personeel hiermee vrijwillig in? Dan zijn vanaf dat moment de nieuwe afspraken van toepassing op het arbeidscontract. Maar wat als een werknemer uw […]

Handel lopende bedrijfsoverdrachten snel af!

Vorig jaar zomer besliste de rechtbank in Breda dat de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteit in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Inmiddels buigt de Hoge Raad zich over die uitspraak. De beslissing van de Hoge Raad kan grote gevolgen hebben voor bedrijfsopvolgingen. Ondernemers met lopende bedrijfsoverdrachten doen er daarom verstandig aan deze zo spoedig mogelijk af te wikkelen. […]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Wat is een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?​ Als ondernemer (ZZP of DGA) ben je verantwoordelijk voor jouw eigen inkomen. Voor ondernemers bestaat er geen sociaal vangnet ten tijde van ziekte of een ongeval. Als je als ondernemer niet kan werken heb je geen inkomen. Je kunt inkomenscontinuiteit waarborgen met een kwalitatief goede AOV. Is een AOV zinvol […]

Pas op, de regels rond Duitse btw-vrijstelling veranderen!

Hoe zit het nou met de verplichte Gelangenbestätigung? Importeer jij goederen uit Duitsland? Let op, per 1 oktober veranderen de regels rond de btw-vrijstelling. Om voor het 0 procent-tarief in aanmerking te komen, moet de leverancier aantonen dat de goederen naar jou zijn verzonden. Dat kan op verschillende manieren. Leveringen binnen de Europese Unie zijn […]

Mogelijk fiscaal voordeel voor nabestaanden

Nabestaanden maken kans op een fiscaal voordeel, als de Hoge Raad een advies over erfbelasting overneemt. Dat schrijft Het Financieele Dagblad vrijdag. Advocaat-generaal Robert IJzerman van de Hoge Raad oordeelt dat de huidige regels voor erfbelasting discriminerend zijn. Sinds een wetswijziging in 2010 zou het verschil tussen erfgenamen van particulier vermogen en mensen die ondernemingsvermogen […]