Handel lopende bedrijfsoverdrachten snel af!

Vorig jaar zomer besliste de rechtbank in Breda dat de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteit in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Inmiddels buigt de Hoge Raad zich over die uitspraak. De beslissing van de Hoge Raad kan grote gevolgen hebben voor bedrijfsopvolgingen. Ondernemers met lopende bedrijfsoverdrachten doen er daarom verstandig aan deze zo spoedig mogelijk af te wikkelen. Dat zegt Alfa Accountants en Adviseurs.

In de Successiewet, die de belastingheffing over schenkingen en erfenissen regelt, is de zogenoemde bedrijfsopvolgingsregeling opgenomen. Een groot deel van een door schenking of vererving verkregen onderneming is daardoor vrijgesteld van belastingheffing. Tot ongeveer één miljoen euro is het ondernemingsvermogen volledig vrijgesteld. Daarboven is 83% van het vermogen vrijgesteld.

In de zomer van 2012 besliste de rechtbank in Breda dat deze regeling discriminerend is. De voorwaarden zouden namelijk niet streng genoeg zijn. Daardoor hebben veel ondernemers recht op de vrijstelling, terwijl zij die helemaal niet nodig hebben. De rechter besliste daarom dat óók particulieren de vrijstelling mogen gebruiken.

Andere oplossing

De belastinginspecteur liet het daar niet bij zitten en is naar de Hoge Raad gestapt. Eind september concludeert de Advocaat-Generaal (een adviseur van de Hoge Raad) dat de regeling inderdaad discriminerend is. Hij stelt echter een andere oplossing voor dan de rechtbank.

Volgens de Advocaat-Generaal is een vrijstelling van 75% namelijk wél toegestaan. Particulieren hebben daarom volgens hem alleen recht op de vrijstelling voor zover de bedrijfsopvolgingsregeling ruimer is. Dat komt erop neer dat voor particuliere schenkingen en erfenissen een vrijstelling van 25% geldt tot ongeveer één miljoen euro, en daarboven een vrijstelling van 8%.

Forse tegenvaller schatkist

Het wachten is nu op een beslissing van de Hoge Raad. Als de Raad zich aansluit bij het standpunt van de rechtbank of het standpunt van de Advocaat-Generaal, leidt dat tot een forse tegenvaller voor de Nederlandse schatkist. In dat geval zal de wetgever naar verwachting ingrijpen om de bedrijfsopvolgingsregeling zo snel mogelijk in te perken.

Of het inderdaad zover komt is zeer de vraag. De kans bestaat immers ook dat de Hoge Raad beide standpunten verwerpt, zodat de vrijstelling ongewijzigd blijft bestaan.

Daarom adviseert Alfa ondernemers die voor een bedrijfsoverdracht een beroep willen doen op de regeling, hun bedrijfsopvolging op korte termijn af te ronden. Op die manier kan de ondernemer een eventuele wijziging van de vrijstelling nog vóór zijn. Overigens blijft een zorgvuldige uitvoering van de overdracht uiteraard belangrijk.

(Bron: Pleinplus)