Mogelijk fiscaal voordeel voor nabestaanden

Nabestaanden maken kans op een fiscaal voordeel, als de Hoge Raad een advies over erfbelasting overneemt.

Dat schrijft Het Financieele Dagblad vrijdag.

Advocaat-generaal Robert IJzerman van de Hoge Raad oordeelt dat de huidige regels voor erfbelasting discriminerend zijn. Sinds een wetswijziging in 2010 zou het verschil tussen erfgenamen van particulier vermogen en mensen die ondernemingsvermogen erven te groot zijn geworden.

Vanaf dat jaar kregen erfgenamen van ondernemingsvermogen een vrijstelling van 83 procent voor alle bedragen boven de 1 miljoen euro. Voorheen gold een vrijstelling van 75 procent. En voor alles daaronder hoefden ze sinds 2010 zelfs helemaal geen erfbelasting meer te betalen.

De overheid hoopte hiermee te voorkomen dat bedrijven na het overlijden van de eigenaar failliet gaan, omdat de nabestaanden erfbelasting moeten betalen. Maar deze gunstige voorwaarden gelden niet voor mensen die particulier vermogen erven.

Terugdraaien

IJzerman wil daarom de wetswijziging van 2010 terugdraaien. Wat ook zou kunnen, is een verhoging van de vrijstelling voor particulier vermogen. Dan zou het verschil tussen beide groepen kleiner worden.

Als de Hoge Raad het advies van IJzerman overneemt, hebben erfgenamen van particulier vermogen daar in de toekomst voordeel aan. Ook zou de overheid mogelijk  1,5 miljard euro aan onterecht betaalde erfbelasting aan nabestaanden moeten terugbetalen.

Het is de verwachting dat de Hoge Raad nog dit jaar uitspraak doet.

(Bron: Nu.nl)

Updated: 8 oktober 2013 — 08:35