Eén keer inzage is voldoende

Als een belastingplichtige inzage heeft gehad in het controledossier dat is aangelegd in het kader van een boekenonderzoek, mag de inspecteur een verzoek om een tweede inzage afwijzen. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

In de betreffende zaak had een ondernemer beroep ingesteld tegen meerdere (naheffings)aanslagen IB, loonheffing en omzetbelasting. In het kader van deze beroepsprocedure wilde de ondernemer dat de inspecteur hem geruime tijd voor de zitting van alle gedingstukken zou voorzien. Toen de voorzieningenrechter dit verzoek afwees omdat de ondernemer al de gelegenheid had gekregen om de dossiers in te zien, stapte de belanghebbende opnieuw naar de voorzieningenrechter. Ditmaal vroeg hij om een tweede inzage in het dossier, aangezien hij geen inzage in alle stukken zou hebben gehad. Rechtbank Zeeland-West-Brabant wees ook dit verzoek af, omdat al aan het recht op inzage was voldaan. Bovendien bleek volgens de rechtbank uit niets dat inzage in het deel van het dossier was ontzegd. Daarnaast verwierp de rechtbank ook het verzoek om een voorlopige voorziening voor de overlegging van het gehele controledossier. De inspecteur was namelijk niet verplicht om alle stukken te overhandigen, en de ondernemer had niet concreet aangegeven over welke stukken hij wilde beschikken. Als de belanghebbende van mening zou blijven dat hij niet over alle stukken kon beschikken, zou hij dit aan de orde kunnen stellen tijdens de ‘gewone’ beroepsprocedure.

(Bron: Taxence)

Updated: 15 oktober 2013 — 08:35