Categorie: Kennisbank voor de eenmanszaak of vof, belastingen, bezwaarschrift

Eén keer inzage is voldoende

Als een belastingplichtige inzage heeft gehad in het controledossier dat is aangelegd in het kader van een boekenonderzoek, mag de inspecteur een verzoek om een tweede inzage afwijzen. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant. In de betreffende zaak had een ondernemer beroep ingesteld tegen meerdere (naheffings)aanslagen IB, loonheffing en omzetbelasting. In het kader […]

Fiscus moet verzending aanmaning bewijzen

U bent verplicht om op tijd aangifte te doen. Heeft de Belastingdienst de aangifte niet op tijd binnen dan zullen ze een herinnering sturen en uiteindelijk een aanmaning. In het uiterste geval zullen ze een ambtshalve aanslag opleggen. Bent u te laat met de aangifte dan zal de fiscus een verzuimboete opleggen. Het is wel […]

Fiscus moet vaart maken met uw bezwaarschrift

Onlangs bleek dat de Belastingdienst een achterstand heeft met het verwerken van de bezwaarschriften. Het is de bedoeling dat deze stapel in september helemaal is weggewerkt. Dit kan mogelijk ook gevolgen hebben voor de behandeling van uw bezwaarschrift. Mocht de afhandeling van uw bezwaar erg lang duren, dan kunt u daar wel iets tegen doen. […]

Te lange belastingprocedures? Verzoek om immateriële schadevergoeding

Procedures over een vergunning of uitkering kunnen zeer lang duren. Verzoek dan om immateriële schadevergoeding! Dit kan sinds kort ook bij onredelijk lange belastingprocedures. Wat kunt u doen? Bij een geschil over een ingetrokken WAO uitkering is de redelijke termijn overschreden wanneer de procedure in drie instanties (bezwaar, beroep en hoger beroep) langer dan vier […]

In beroep bij de belastingrechter

Is uw bezwaarschrift afgewezen door de Belastingdienst? Dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de rechtbank. Vergroot uw kansen door ervoor te zorgen dat uw beroepschrift aan alle voorwaarden voldoet. In beroep bij de belastingrechter Als u het niet eens bent met een beslissing van de Belastingdienst, bijvoorbeeld de hoogte van een aanslag, kunt […]