Maand: mei 2012

Fiscus moet verzending aanmaning bewijzen

U bent verplicht om op tijd aangifte te doen. Heeft de Belastingdienst de aangifte niet op tijd binnen dan zullen ze een herinnering sturen en uiteindelijk een aanmaning. In het uiterste geval zullen ze een ambtshalve aanslag opleggen. Bent u te laat met de aangifte dan zal de fiscus een verzuimboete opleggen. Het is wel […]

Geen aansprakelijkheid inlener voor uitglijdende uitzendkracht

Een werkneemster van Manpower BV is gedetacheerd als projectmedewerker bij een bedrijf. Begin april 2010 glijdt zij aan het eind van haar werkdag uit op het terrein voor de hoofdingang van de inlener. Daar waren enkele verlijmde kiezelstenen losgelaten. De vrouw houdt er een ernstig polsletsel aan over. De rechter doet uitspraak over de aansprakelijkheid […]

Geen ontslag voor verzuimende werknemer

Een man werkt sinds februari 2008 bij een softwarebedrijf en meldt zich regelmatig ziek. Bij het bedrijf geldt een verzuimreglement waarin staat dat iedereen zich telefonisch vóór negen uur ’s morgens ziek moet melden bij de direct leidinggevende. De rechter oordeelt over een ontbindingsverzoek van de werkgever. De werknemer, die aan een ernstige slaapstoornis blijkt […]

Rechtbank corrigeert erfgenaam die nalatenschap zelfstandig afwikkelde

X is samen met zijn 3 zussen gerechtigd tot de nalatenschap van vader die zij beneficiair hebben aanvaard. In het testament was X benoemd tot executeur. Omdat 2 zussen het niet eens zijn met de wijze waarop X de nalatenschap afwikkelt, zijn zij een procedure gestart. Naar aanleiding hiervan heeft de Rechtbank thans onder meer […]

Zonder verklaring van erfrecht geen zekerheid!

Tot voor kort was het goed gebruik dat banken u bij een overlijden vroegen om een zogenaamde verklaring van erfrecht. Deze verklaring stelt de notaris voor u op en geeft een duidelijk antwoord op de vraag wie de overledene is, of deze een testament had gemaakt, wat de gevolgen van dat testament zijn, wie de […]

Bijklussen of ondernemerschap?

Een geringe omzet en weinig directe uren in de aanvangsfase hoeven geen beletsel te zijn voor het ondernemerschap in de inkomstenbelasting, zo stelt de Hoge Raad. Dat gaat lijnrecht in tegen het oordeel van het hof dat veel belang hecht aan de omzeteis bij een oud-militair die naast zijn pensioen ook een advies- en incassobedrijf […]

Alsnog een concurrentiebeding opnemen mag niet

Om te voorkomen dat uw waardevolle werknemer overstapt naar de concurrent, mag u hem niet, kort voordat u besluit zijn contract niet te verlengen, alsnog een concurrentiebeding laten tekenen. Concurrentie- en relatiebeding Met een concurrentiebeding kunt u voorkomen dat uw werknemer overstapt naar de concurrent en daar een nieuw dienstverband aangaat. Met een relatiebeding verbiedt […]

3 fiscale tips voor starters

Als startende ondernemer kunt u elke euro gebruiken. Hieronder 3 nuttige tips waardoor u minder aan belasting hoeft af te dragen. 1. Verreken de vooraf gemaakte kosten In de opstartfase van uw bedrijf maakt u misschien al kosten voordat u ingeschreven staat bij de Belastingdienst. Heeft u bijvoorbeeld marktonderzoek gedaan? Of communicatieadvies ingewonnen? Bewaar dan de […]

Navorderingsaanslagen Van Lanschot vernietigd door weigering inzage

X ontving navorderingsaanslagen IB/VB 1995/1996 en een navorderingsaanslag IB 2002 met boeten van 100%, omdat hij volgens de inspecteur een bankrekening bij Van Lanschot in Luxemburg had aangehouden. X ontkende dat hij ooit een bankrekening bij Van Lanschot had aangehouden. De inspecteur overlegde bij Rechtbank Haarlem de op de zaak betrekking hebbende stukken en deed […]

Coördinatiepunt Auto was onbevoegd om na te heffen

Een naheffingsaanslag voor onterecht privégebruik van een auto van de zaak, werd door Hof Arnhem vernietigd. De naheffing was namelijk onbevoegd opgelegd door het Coördinatiepunt privégebruik auto, in plaats van de Belastingdienst waaronder de werknemer ressorteerde. Nadat een werknemer met een Verklaring geen privégebruik in een jaar verzocht de Verklaring in te trekken omdat hij […]