Alsnog een concurrentiebeding opnemen mag niet

Om te voorkomen dat uw waardevolle werknemer overstapt naar de concurrent, mag u hem niet, kort voordat u besluit zijn contract niet te verlengen, alsnog een concurrentiebeding laten tekenen.

Concurrentie- en relatiebeding

Met een concurrentiebeding kunt u voorkomen dat uw werknemer overstapt naar de concurrent en daar een nieuw dienstverband aangaat. Met een relatiebeding verbiedt u uw voormalige werknemer juist om contact te leggen met uw waardevolle relaties.

Uitspraak kantonrechter

Als u dus alleen een relatiebeding heeft opgenomen in het contract met uw werknemer, staat het hem in principe vrij om bij een concurrerende bv aan de slag te gaan. Dat u het relatiebeding niet in een laat stadium, bijvoorbeeld tijdens het derde tijdelijke contract, alsnog mag omzetten in een concurrentiebeding, blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter in Den Bosch.

In strijd met concurrentiebeding

De Rechtbank boog zich namelijk over een zaak, waarin een werknemer in de autobranche na drie tijdelijke overeenkomsten uiteindelijk geen vast contract kreeg. Daarop ging hij bij de concurrent werken, wat volgens zijn ex-werkgever in strijd was met het concurrentiebeding.

Belangenafweging

Dit beding had de werknemer echter pas bij zijn laatste tijdelijke contract voorgeschoteld gekregen. Daarvoor was er alleen sprake van een relatiebeding. De werknemer overtrad weliswaar het concurrentiebeding, maar volgens de rechter viel de belangenafweging tóch in zijn voordeel uit.

Verlengen contract

De werkgever had zijn contract namelijk niet verlengd, terwijl hij wel had willen blijven. Daarnaast vond de rechter het niet houdbaar dat het concurrentiebeding zo kort voor het niet verlengen van het contract werd voorgelegd. De werknemer mocht dus gewoon bij de concurrent van zijn oude werkgever in dienst blijven.

(Bron: BV Rendement)

Updated: 19 mei 2012 — 18:19