3 fiscale tips voor starters

Als startende ondernemer kunt u elke euro gebruiken. Hieronder 3 nuttige tips waardoor u minder aan belasting hoeft af te dragen.

1. Verreken de vooraf gemaakte kosten

In de opstartfase van uw bedrijf maakt u misschien al kosten voordat u ingeschreven staat bij de Belastingdienst. Heeft u bijvoorbeeld marktonderzoek gedaan? Of communicatieadvies ingewonnen? Bewaar dan de offertes en facturen. Dergelijke kosten kunt u namelijk later nog aftrekken. Ook de btw hierover mag u later nog als voorbelasting aftrekken in uw aangifte omzetbelasting. Overigens tellen voor het urencriterium ook de uren mee die u vooraf in het opstarten van uw bedrijf heeft gestoken.

2. Dien een middelingsverzoek in

In de opstartfase kan uw inkomen nog erg schommelen. U betaalt dan elk jaar een ander bedrag aan belasting. Het kan dan voordelig zijn om bij de Belastingdienst een middelingsverzoek in te dienen. De fiscus berekent de belasting dan over uw gemiddelde inkomen van drie opeenvolgende jaren. Als uw gemiddelde inkomen in een lager belastingtarief uitkomt, kunt u belasting terugkrijgen. De eerste € 545 van het verschil tussen de verschuldigde en de herrekende belasting krijgt u niet terug.

3. Pas uw voorlopige teruggave aan

Ontvangt u in het jaar dat u uw bedrijf begint automatisch een voorlopige teruggave? Dan kan het handig zijn om deze te wijzigen. Deze voorlopige teruggave is dan namelijk gebaseerd op het inkomen dat u had voordat u ondernemer werd en is waarschijnlijk te hoog. Als dat inderdaad het geval is, kunt u de teruggave wijzigen of stopzetten. Met de Wijzigingswijzer van de Belastingdienst kunt u zien of de teruggave klopt. Hierin staat ook hoe u de opgave kunt wijzigen.

(Bron: ING)

Updated: 19 mei 2012 — 18:18