Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Wat is een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?​
Als ondernemer (ZZP of DGA) ben je verantwoordelijk voor jouw eigen inkomen. Voor ondernemers bestaat er geen sociaal vangnet ten tijde van ziekte of een ongeval. Als je als ondernemer niet kan werken heb je geen inkomen. Je kunt inkomenscontinuiteit waarborgen met een kwalitatief goede AOV.

Is een AOV zinvol voor mij?
Dit is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder je eigen financiële reserves, gezinssituatie, risicobereidheid, enz…. Wanneer je bijvoorbeeld vrij eenvoudig 3 tot 5 jaar arbeidsongeschiktheid zelf kunt opvangen, is het sluiten van een AOV niet direct noodzakelijk. Echter, bij arbeidsongeschiktheid van langere duur kom je dan uiteindelijk toch in de financiële problemen.

Je kunt je afvragen of je jouw eigen vermogen volledig wil opeten, of dat je ten tijde van arbeidsongeschiktheid aanspraak wilt maken op het vermogen van de verzekeraar.

Wat betaal ik voor een uitgebreide AOV?
De premiehoogte is afhankelijk van de keuzes die je zelf maakt, eventueel bijgestaan door een gecertificeerd adviseur. Voor de meest uitgebreide AOV ben je gemiddeld 2 tot 3 declarabele uren per maand aan het werk. Een relatief kleine investering voor een grote mate van financiële zekerheid.

Is zelf sparen niet beter?
Dit klinkt leuk echter slechts voor zeer weinig ondernemers weggelegd. Waarom: omdat het financieel niet realistisch is. Stel je bent 45 jaar met een inkomen van € 60.000,-. Jouw vaste en variabele kosten zijn € 45.000,- p.j. In theorie kun je € 15.000 x 20 jaar =  € 300.000,- bij elkaar sparen (in het scenario waarbij zich géén arbeidsongeschiktheid voordoet). De daadwerkelijke inkomensschade bij arbeidsongeschiktheid is  € 45.000 x 20 jaar =  €  900.000,-. Rekening houdende met inflatie is dat ruim 1 miljoen euro. Maak deze rekensom eens voor je zelf, je zult zien dat zelf sparen geen goede optie is.

Is de premie fiscaal aftrekbaar?
Absoluut. Voor zowel een ZZP’er als een DGA is de AOV-premie volledig fiscaal verrekenbaar. Dit betekent dat de belastingdienst tot 52% meebetaalt. Als de arbeidsongeschiktheidsverzekring tot uitkering komt, wordt die uitkering gezien als vervangend inkomen en wordt daarom regulier belast.

Kan ik extra kortingen krijgen?

Dit is zeker mogelijk. Bent u bijvoorbeeld aangesloten bij een beroeps- of branchevereniging? Grote kans dat zij collectieve arrangementen hebben ingericht voor hun leden. Kortingen kunnen in sommige gevallen oplopen tot 40%. Het loont dus absoluut de moeite om eens te informeren bij uw eigen vereniging.

Waarom zou ik gebruik maken van collectieve inkoopmantels?
De wet van de grote getallen! Hoe groter het aantal ondernemers binnen een mantel, des te meer verzekeraars bereid zijn om deze groep zowel qua premie als voorwaarden de beste deal te bieden. Ikwordzzper.nl biedt collectiviteitskorting via AovXL. Kijk hier welke voordelen dit biedt.

Is een uitgebreide AOV duur?
Nee, voor slechts twee tot drie declarabele uren per maand kun je een kwalitatief prima aov afsluiten.

Wat is een eigen risicoperiode?
Dit is de periode van arbeidsongeschiktheid waarover je geen uitkering vanuit de verzekeraar ontvangt, maar deze financiert vanuit jouw eigen vermogen. Je bepaalt zelf welke periode je voor eigen rekening neemt. Bij veel verzekeraars kun je kiezen voor een periode oplopend van 14 dagen tot 2 jaar. Uiteraard is de premiehoogte afhankelijk van jouw uiteindelijke keuze.

Welk verzekerd bedrag is passend voor mij?
De verzekeraars stellen een maximum aan de hoogte van het verzekerd bedrag. Over het algemeen genomen mag je niet meer dan 80% van jouw gemiddeld inkomen (bruto) verzekeren. Samen met een adviseur breng je jouw vaste- en variabele lasten in kaart. Op basis van dit gegeven (en een eventueel aanvullend inkomen van je partner), bepaal je de gewenste hoogte van het verzekerd bedrag.

Kan ik mijn verzekerd bedrag tussentijds aanpassen?
Dit is geen probleem. Voorwaarde blijft dat je niet meer verzekert, dan je aan inkomen genereert. Verhoog je met maximaal 10% per jaar, dan is een medisch waarborgen niet vereist. Ten tijde van verminderde inkomsten kun je uiteraard ook het verzekerd bedrag verlagen, op die manier daalt ook de premie.

Heb ik als ondernemer recht op een wettelijke uitkering?
In principe niet, je bent immers verantwoordelijk voor je eigen inkomen. Echter als ondernemer kun je in sommige gevallen aanspraak maken op de bijstand. Dit is echter alleen mogelijk voor ondernemers die:

  • geen koopwoning bezitten;
  • geen aanvullend inkomen van een partner hebben;
  • geen substantieel eigen vermogen bezitten.

Heeft de verzekeraar een acceptatieplicht?
Nee, de verzekeraar hoeft je niet per definitie te accepteren. Bij de aanvraag van een AOV dien je altijd enkele medische vragen te beantwoorden. Afhankelijk van jouw leeftijd en de hoogte van het gekozen verzekerd bedrag kan een keuring onderdeel uitmaken van het aanvraagtraject.

Kan ik mijn verzekering opschorten?
Dat kan zeker. Wanneer je bijvoorbeeld tijdelijk geen opdracht kunt vinden of er een tijdje tussenuit wilt, kun je de verzekering voor maximaal 1 jaar opschorten. Je betaalt, afhankelijk van de verzekeraar, tussen de 15% en 25% van de jaarpremie. Gedurende de periode van opschorting heb je geen dekking, maar na 1 jaar kun je de AOV her-activeren zonder medisch waarborgen.

Welk arbeidongeschiktheidscriterium moet ik kiezen?
Het criterium dat de verzekeraar hanteert om de mate van uw arbeidsongeschiktheid vast te stellen is een cruciaal onderdeel van jouw AOV. Je hebt 3 keuzes:

  • Beroepsarbeidsongeschiktheid: je ontvangt een uitkering als je niet meer in staat bent jouw eigen beroep uit te oefenen.
  • Passende arbeid: je ontvangt een uitkering als je jouw beroep niet meer kunt uitvoeren waarbij ook gekeken zal worden of je geen andere werkzaamheden kunt uitvoeren die passend zijn bij jouw opleiding en werkervaring.
  • Gangbare arbeid: hierbij wordt gekeken welke werkzaamheden je medisch gezien nog kunt verrichten. Hierbij wordt geen rekening gehouden met jouw opleiding, eventuele werkervaring en eigen beroep.

De kans op een uitkering neemt sterk af naarmate je kiest voor passende, danwel gangbare arbeid.
Een goede AOV is een verzekering die jouw (gezins)inkomen veilig stelt. Ons advies is daarom om altijd te kiezen voor beroepsarbeidsongeschiktheid.

Wat is indexering?
Een indexering is in veel gevallen te adviseren. Je hebt hier echter nog een keuze te maken:

  • samengestelde indexatie (verzekerd bedrag + uitkering)
  • enkelvoudige indexatie (uitkering)

In het eerste geval worden zowel het verzekerd bedrag als de uitkering jaarlijks verhoogd met het CPI. In het tweede geval wordt uitsluitend de uitkering ieder jaar verhoogd met CPI.
Let op, bij de samengestelde indexatie stijgt zowel het verzekerd bedrag als de premie. Dit kan leiden tot onnodig hoge verzekerde bedragen en dito premie.

Is een AOV-contract flexibel?
Ja, maar dat hangt mede af van de keuzes die je maakt. Diverse verzekeraars proberen je nog altijd in langdurige vijfjarige contracten te stoppen. Bij een eventueel tussentijdse wijziging van tarieven en/of voorwaarden kun je hiervan dus niet profiteren. Het is het ook mogelijk om te kiezen voor driejarige, of zelfs één-jarige contracten.

De pensioenleeftijd wordt verhoogd, loopt mijn uitkering ook langer door?

Als ondernemer heb je niks te maken een wettelijke pensioenleeftijd. Immers, je bent ondernemer en bepaalt zelf wanneer je wenst te stoppen. De maximale eindleeftijd voor veel beroepsgroepen is nog altijd 65 jaar. Een eventuele uitkering sluit daarmee netjes aan op de AOW. De verzekeraars hebben nu afgesproken om de eindleeftijd mee te laten stijgen met de pensioenleeftijd. Je moet hierbij rekening te houden met:

  • gaat de pensioenleeftijd omhoog en ben je arbeidsgeschikt, dan ontvang je een verlengingsvoorstel van de verzekeraar.
  • gaat de pensioenleeftijd omhoog en ben je arbeidsongeschikt, dan eindigt de uitkering op de dan gestelde eindleeftijd in jouw polis.

(Bron: AOVXL)

Updated: 10 oktober 2013 — 08:35