Categorie: Kennisbank voor de eenmanszaak of vof, personeelszaken, arbeidsovereenkomst

Welke contracten zijn er voor oproepkrachten?

Er zijn verschillende soorten oproepcontracten: een oproepcontract met voorovereenkomst, een nulurencontract en een min-maxcontract. U bent een oproepkracht als u met uw werkgever heeft afgesproken dat u pas komt werken als uw werkgever u oproept. Uw werkgever kan u oproepen voor een paar uur. Maar soms ook voor hele dagen. Als oproepkracht heeft u dus […]

Aandachtspunten bij het werken met uitzendkrachten

De afgelopen maanden hebben werkgevers te maken gehad met verschillende wetswijzigingen, zoals de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Ook voor de inhuur van uitzendkrachten zijn er verschillende wijzigingen aangekondigd, die al dan niet zijn doorgevoerd. In sommige gevallen zijn er wijzigingen doorgevoerd, maar in andere gevallen zijn de spelregels […]

Verrekenen met het loon van werknemers

Het gaat in de praktijk maar al te vaak verkeerd: het verrekenen van kosten, schade of schulden met het loon van werknemers. In dit artikel zal ik de mogelijkheden en onmogelijkheden ten aanzien hiervan op grond van de wet en de jurisprudentie bespreken. Er dienen allereerst twee momenten voor verrekening te worden onderscheiden, te weten: […]

Voorkom dat de vakantietoeslag een blok aan uw been wordt

Meer dan de helft van de mkb-ondernemers heeft door uitbetaling van de vakantietoeslag wel eens problemen gehad met de betaling van toeleveranciers of vast lasten. Uit onderzoek van Markteffect in opdracht van Please Payroll blijkt bovendien dat een meerderheid van de ondernemers wel eens een beroep op de bank heeft moeten doen om de personeelskosten […]

Arbeidscontract wijzigen: hoe zit dat?

U leest het steeds vaker in de media: berichten over werkgevers die naar aanleiding van de crisis hun medewerkers vragen om in te stemmen met een wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Stemt het personeel hiermee vrijwillig in? Dan zijn vanaf dat moment de nieuwe afspraken van toepassing op het arbeidscontract. Maar wat als een werknemer uw […]

Het aangaan van een Arbeidsovereenkomst

Na het afronden van de sollicitatieprocedure is de werkgever verheugd dat zijn nieuwe arbeidskracht aan het werk gaat. Voordat deze werknemer op de werkvloer begint, moet echter nog veel geregeld worden. Zowel op arbeidsrechtelijk als fiscaal gebied. Deze checklist bevat de ins en outs rondom het aangaan van een dienstbetrekking met een nieuwe werknemer. Inhoud […]

Minder dan minimumloon?

Als u minder loon krijgt dan het wettelijk minimumloon, kunt u uw werkgever daarop aanspreken. Bespreek samen met uw werkgever of er een oplossing mogelijk is. Komt u er samen niet uit, dan kunt u naar de Arbeidsinspectie of de kantonrechter gaan. Naar Arbeidsinspectie bij minder minimumloon Naar de kantonrechter bij minder minimumloon Achterstallig loon […]

Moet een arbeidsovereenkomst schriftelijk zijn?

Een arbeidsovereenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling worden gesloten. Het is wel verstandig een arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen, zodat een aantal rechten en plichten voor u en uw werkgever vaststaat. Bepaalde gegevens verplicht schriftelijk vastleggen Uw werkgever moet u binnen 1 maand na uw indiensttreding een aantal gegevens schriftelijk laten weten. Deze gegevens zijn: […]

Inhoud arbeidsovereenkomst en wanneer aan de orde

In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken tussen u en uw werkgever. U heeft een arbeidsovereenkomst als u in dienst bent van een werkgever en loon krijgt voor het werk dat u doet. U bent dan in loondienst. Dit wordt ook wel dienstverband of dienstbetrekking genoemd. Voorwaarden arbeidsovereenkomst Inhoud arbeidsovereenkomst Cao Geen arbeidsovereenkomst Voorwaarden arbeidsovereenkomst U […]

Ambitions Accountants & Adviseurs © 2017 Frontier Theme