Maand: juli 2011

Horizontaal toezicht

In 2009 is de belastingdienst begonnen met het sluiten van convenanten met accountantskantoren in het kader van horizontaal toezicht. Horizontaal toezicht is gebaseerd op het vooraf informeren van de belastingdienst als er discutabele punten worden opgenomen in een aangifte. Hierover dient dan vooraf met de inspecteur overeenstemming te worden bereikt. Ambitions.nu Accountants en Adviseurs heeft […]

Groei

Om te kunnen overleven is een goede onderneming nodig die op een gezonde wijze groeit. De kosten stijgen immers elk jaar ook. Groei van de onderneming heeft zijn impact op bijvoorbeeld de financieringsbehoefte, maar ook op de interne organisatie en de cultuur van uw organisatie en allerhande thema’s. Wij beschikken over tools om bijvoorbeeld de […]

Analyse betalingsbestanden

  Naar aanleiding van een gerucht of bezorgdheid van het management van een onderneming maken forensische accountants regelmatig geautomatiseerde betalingsanalyses. Hierbij worden de betalingsbestanden gematcht met de gegevens uit de stambestanden van werknemers, crediteuren en debiteuren. Deze analyse levert soms verrassende resultaten op. Twee voorbeelden.   Niet bestaande activiteiten Op verzoek van bedrijf X word […]

Kan ik voor mijn bedrijf subsidie krijgen voor innovatie?

Subsidie voor technologische innovatie Via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) kunt u subsidie aanvragen voor het laten doen van onderzoek naar de mogelijkheden van technologische innovatie voor uw bedrijf. De WBSO compenseert een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), dat te vergelijken is met Research and Development (R&D).Via de website […]

Minder dan minimumloon?

Als u minder loon krijgt dan het wettelijk minimumloon, kunt u uw werkgever daarop aanspreken. Bespreek samen met uw werkgever of er een oplossing mogelijk is. Komt u er samen niet uit, dan kunt u naar de Arbeidsinspectie of de kantonrechter gaan. Naar Arbeidsinspectie bij minder minimumloon Naar de kantonrechter bij minder minimumloon Achterstallig loon […]

Kosten relatiegeschenken aftrekbaar, steekpenningen niet

Een onderneming geeft haar zakenrelaties vaak kleine geschenken. De Belastingdienst weet dat en komt de onderneming tegemoet door relatiegeschenken aftrekbaar te maken. Wordt een relatiegeschenk groter en duurder, dan wordt op een gegeven moment de grens met steekpenningen overschreden. Die zijn niet aftrekbaar en kunnen zelfs aanleiding vormen tot een strafrechtelijk onderzoek. Over de grens […]

Samengevat stappenplan bedrijfsopvolging

Meer dan vijftig procent van de Nederlandse bedrijven zijn familiebedrijven. Vaak gaat een bedrijf over van vader op zoon. De komende jaren zullen veel van de ‘babyboomers’ hun onderneming overdragen. Het verdient aanbeveling tijdig en goed na te gaan denken over de overdracht van de onderneming. Al is het alleen maar om aan het idee […]

Wat verandert er in de wetgeving over vakantiedagen?

De wetgeving op het gebied van vakantiedagen is op enkele punten aangepast. Vanaf 1 januari 2012 krijgen langdurig arbeidsongeschikte werknemers recht op volledige opbouw van vakantiedagen. Op dit moment bouwen zij alleen vakantiedagen op over het laatste half jaar van hun ziekteperiode. Ook verandert de maximumtermijn waarbinnen werknemers hun wettelijke vakantiedagen moeten opnemen. Volledige vakantieopbouw […]

Moet een arbeidsovereenkomst schriftelijk zijn?

Een arbeidsovereenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling worden gesloten. Het is wel verstandig een arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen, zodat een aantal rechten en plichten voor u en uw werkgever vaststaat. Bepaalde gegevens verplicht schriftelijk vastleggen Uw werkgever moet u binnen 1 maand na uw indiensttreding een aantal gegevens schriftelijk laten weten. Deze gegevens zijn: […]

Inhoud arbeidsovereenkomst en wanneer aan de orde

In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken tussen u en uw werkgever. U heeft een arbeidsovereenkomst als u in dienst bent van een werkgever en loon krijgt voor het werk dat u doet. U bent dan in loondienst. Dit wordt ook wel dienstverband of dienstbetrekking genoemd. Voorwaarden arbeidsovereenkomst Inhoud arbeidsovereenkomst Cao Geen arbeidsovereenkomst Voorwaarden arbeidsovereenkomst U […]