Categorie: Kennisbank voor de Zelstandige zonder personeel(ZZP), administratie, diversen

Citrix en Microsoft: Kwetsbaarheden treffen miljoenen gebruikers

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) waarschuwt voor grote kwetsbaarheden in Citrix, RD Gateway’s en alle moderne Windows systemen welke actief worden aangevallen. De kwetsbaarheden stellen aanvallers in staat om eigen software uit te voeren op servers waarmee zij zich toegang kunnen verschaffen tot bedrijfsnetwerken. De kwetsbaarheden hebben al geleid tot hackpogingen op Ziekenhuis Leeuwarden […]

Hoe lang moet u uw administratie bewaren? Artikel

Een nieuw jaar is begonnen, wat betekent dat u een deel van uw administratie weer kunt vernietigen. Een mooi moment dus voor een administratieve schoonmaak. Maar hoe lang moet u uw administratie bewaren? Dit hangt af van een aantal zaken. Wij zetten de regels voor u uiteen. Bewaarplicht administratie 7 jaar Als ondernemer bent u […]

Wanneer zijn verhuiskosten zakelijk?

Als u als ondernemer verhuist, kunt u onder voorwaarden de kosten ervan ten laste van de winst brengen. Soortgelijke voorwaarden gelden ook als u uw personeel een belastingvrije vergoeding wilt geven vanwege een verhuizing. Wanneer zijn de verhuiskosten zakelijk? Zakelijkheid voorop Uitgangspunt is dat verhuiskosten voor een ondernemer aftrekbaar zijn. U kunt verhuiskosten belastingvrij aan […]

Print van digitale factuur onvoldoende fiscaal bewijs

Als ondernemer bent u verplicht een administratie te voeren en zodanig in te richten dat de fiscus uw fiscale verplichtingen hieruit eenvoudig kan afleiden. Onlangs heeft de Belastingdienst meer duidelijkheid gegeven over deze bewaarplicht in relatie tot de toenemende digitalisering van het bedrijfsleven. Update software en bestanden De bewaarplicht vereist dat software en bestanden ook […]

Online factuurverwerking, is het wel veilig?

Bij het verwerken van facturen wordt met gevoelige informatie van klanten gewerkt via een website of per e-mail. Deze gegevens worden vaak gedeeld met een partner die de factuurverwerking voor een klant voor zijn rekening neemt. Toch is de beveiliging van die gegevens niet altijd op orde, blijkt uit de resultaten van www.internet.nl.   Is […]

Stappenplan inschrijven op aanbestedingen

Bij een aanbesteding maakt een overheidsorganisatie bekend dat zij een opdracht wil laten uitvoeren. De opdrachtgever vraagt bedrijven een offerte uit te brengen. Aanbestedingsprocedures vinden plaats in 3 fasen: de aankondigingsfase; de inschrijvingsfase; de gunningsfase. Dit stappenplan helpt u bij het doorlopen van een aanbestedingsprocedure. Als u wilt inschrijven op een aanbestede opdracht, gaat u […]

Continuïteit clouddienst

Min de tekstverwerker, draaien al onze software programma’s die wij gebruiken in de cloud. Ook onze data slaan wij voor een deel op in de cloud. In het bedrijfsleven maar ook in de zorg en bij de overheid zie je steeds vaker dat er gekozen wordt voor een cloud-oplossing. Deze “oplossing” kan bijvoorbeeld bestaan uit […]

Wat en hoe over de elektronische handtekening

Een elektronische handtekening maakt het mogelijk om vertrouwelijke documenten veilig via internet te versturen. Wat heeft u er voor nodig en hoe werkt het? Wat is een elektronische handtekening? Een handtekening onder een brief geeft zekerheid over de identiteit en de wilsuiting van de afzender. Ook bij digitaal verstuurde documenten kan dit gewenst zijn. De […]

Eenvoudige checklist IT contracten

  Inleiding Het sluiten van een goed IT-contract blijkt in de praktijk een hele kunst te zijn. Vaak bieden IT-contracten onvoldoende duidelijkheid over wat er precies geleverd en gepresteerd moet worden en onder welke voorwaarden. Ook komt het geregeld voor dat het contract – of de bijbehorende algemene voorwaarden – veel te eenzijdig zijn, zodat […]

De continuïteit van de cloud oplossing, escrow alleen is niet voldoende

Cloud computing krijgt steeds meer marktaandeel in de informatiemaatschappij. Cloud computing is een breed begrip, maar is eigenlijk een benaming voor de vele varianten van client-server technologie. Bij cloud computing kan het gaan om Software as a Service (SaaS), Desktop as a Service, Platform as a Service en de vele “XaaS”-businessmodellen die tegenwoordig gangbaar zijn […]