Stappenplan inschrijven op aanbestedingen

Bij een aanbesteding maakt een overheidsorganisatie bekend dat zij een opdracht wil laten uitvoeren. De opdrachtgever vraagt bedrijven een offerte uit te brengen. Aanbestedingsprocedures vinden plaats in 3 fasen:

  • de aankondigingsfase;
  • de inschrijvingsfase;
  • de gunningsfase.

Dit stappenplan helpt u bij het doorlopen van een aanbestedingsprocedure. Als u wilt inschrijven op een aanbestede opdracht, gaat u een uitgebreid offertetraject in. U en de aanbestedende overheidsorganisatie moeten zich houden aan de aanbestedingsregels. De eGids van TenderNed biedt u een begrippenlijst.

Stappen

1. Zoek online naar (voor)aankondigingen van opdrachten

Op TenderNed.nl vindt u (voor)aankondigingen van overheidsopdrachten. TenderNed kan u attenderen op voor u relevante aanbestedingen. U moet zich registreren met eHerkenning.

2. Vraag aanbestedingsstukken op en beoordeel de criteria

In de aanbestedingsstukken geeft de overheidsorganisatie een exacte omschrijving van de aanbestede opdracht. Hierin vindt u de procedure en de selectie- en gunningscriteria.

3. Stel vragen over onduidelijkheden in aanbestedingsstukken

Als er onduidelijkheden staan in de aanbestedingsstukken, kunt u hier vragen over stellen aan de opdrachtgever. Deze beantwoordt alle vragen in een Nota van Inlichtingen.

4. Schrijf in op de opdracht of stel een offerte op

Als u in aanmerking wilt komen voor een aanbestede opdracht, moet u hierop inschrijven of een offerte opstellen. U volgt daarbij nauwkeurig de instructies uit de aanbestedingsstukken.

5. Sluit een aanbestedingscontract af met de opdrachtgever

Als de opdracht u gegund wordt, sluit u een contract af met de aanbestedende overheidsorganisatie. Dit kan ook een contractverlenging of raamovereenkomst zijn.

(Bron: Ondernemingsplein)

Updated: 1 juni 2015 — 08:35