Maand: februari 2015

Wat is liquiditeit en hoe bereken ik dat?

Liquiditeit is net als rentabiliteit en solvabiliteit een van de financiële ratio’s. Met deze cijfers kun je zien hoe jouw bedrijf zich over een periode ontwikkelt. De liquiditeit bereken je om aan te geven in hoeverre jouw bedrijf aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Er zijn meer ratio’s, maar de liquiditeitsratio, rentabiliteitsratio en solvabiliteitsratio worden het meest […]

Buitengewoon opsporingsambtenaar

  Hieronder vindt u veelgestelde vragen over de boa. Wat is een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)? Wat zijn de bevoegdheden van een boa? Waaraan zijn boa’s te herkennen? Wat is er nodig om over te stappen van domein I naar domein II of andersom? Wat is de behandeltijd van een aanvraag? Waar kan een klacht over […]

Heeft u een renteswap? Let op: Banken hebben een bijzondere zorgplicht bij renteswaps

Banken hebben een bijzondere zorgplicht bij het aanbieden van renteswaps. Dat oordeelde het gerechtshof in Den Bosch dinsdag in een tussenuitspraak. Volgens het hof geldt die zorgplicht wanneer banken zo’n risicovol en complex product adviseren aan een niet-professionele belegger. Banken hebben mkb’ers tienduizenden zogeheten renteswaps verkocht. Dat is een financieel product waarmee de variabele rente op […]

Wat en hoe over de elektronische handtekening

Een elektronische handtekening maakt het mogelijk om vertrouwelijke documenten veilig via internet te versturen. Wat heeft u er voor nodig en hoe werkt het? Wat is een elektronische handtekening? Een handtekening onder een brief geeft zekerheid over de identiteit en de wilsuiting van de afzender. Ook bij digitaal verstuurde documenten kan dit gewenst zijn. De […]

Beheer vakantiewoningen geen onderneming

De inkomstenbelasting kent een rangorderegeling om te bepalen hoe een bepaald voordeel als belastbaar inkomen moet worden aangemerkt wanneer dat voordeel in beginsel op meerdere manieren in de belastingheffing zou kunnen worden betrokken. Volgens de rangorderegeling wordt een voordeel toegerekend aan het eerste hoofdstuk van de wet waaraan het voordeel zou kunnen worden toegerekend. De […]

Eenvoudige checklist IT contracten

  Inleiding Het sluiten van een goed IT-contract blijkt in de praktijk een hele kunst te zijn. Vaak bieden IT-contracten onvoldoende duidelijkheid over wat er precies geleverd en gepresteerd moet worden en onder welke voorwaarden. Ook komt het geregeld voor dat het contract – of de bijbehorende algemene voorwaarden – veel te eenzijdig zijn, zodat […]

Kan het gebruikelijk loon in de BV mogelijk omlaag in 2015?

De regels rond het gebruikelijk loon zijn op 1 januari 2015 veranderd. Daardoor zou in een aantal gevallen het gebruikelijk loon verhoogd moeten worden. Maar als gevolg van de verplichte invoering van de werkkostenregeling (wkr), zou het belaste gebruikelijk loon wel eens omlaag kunnen.  Onder de wkr behoren namelijk ook de vrije vergoedingen en verstrekkingen […]

Paraplufinancieringsarrest belette kostenaftrek voor garantstelling groeps-BV

BV X en BV Y waren houdstervennootschappen en bezaten direct en indirect aandelen in andere vennootschappen die actief waren in de weg- en waterbouw. De vennootschappen van de groep hadden in totaal tien bankrekeningen bij de Rabobank. In 2007 verleende de Rabobank een gemeenschappelijke kredietfaciliteit, waarvoor alle tot de groep behorende vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk waren. […]

De continuïteit van de cloud oplossing, escrow alleen is niet voldoende

Cloud computing krijgt steeds meer marktaandeel in de informatiemaatschappij. Cloud computing is een breed begrip, maar is eigenlijk een benaming voor de vele varianten van client-server technologie. Bij cloud computing kan het gaan om Software as a Service (SaaS), Desktop as a Service, Platform as a Service en de vele “XaaS”-businessmodellen die tegenwoordig gangbaar zijn […]

Vrije ruimte 2015 kan gelden voor kosten 2014

Voor het beoordelen van de kosten die een werknemer heeft gemaakt, past u de wetgeving toe die past bij het moment dat de kosten vorderbaar en inbaar zijn. Declareert een werknemer de kosten over 2014 pas in 2015, dan past u dus de wetgeving toe uit 2015. In 2015 gaat het daarbij dus om de […]