Categorie: Kennisbank voor het MKB(BV), juridisch, diversen

Onderlinge financiële afspraken omtrent uw huwelijk of geregistreerd partnerschap: ga altijd naar de notaris!

Het Hof in Den Haag heeft onlangs bepaald dat een onderlinge financiële afspraak tussen twee (ex-)echtgenoten die niet door een notaris is vastgelegd, nietig is (de overeenkomst wordt geacht nooit te hebben bestaan). In het betreffende geval hadden de inmiddels ex-echtgenoten tijdens hun huwelijk, zelf in onderling overleg, een aanvulling gemaakt op hun huwelijkse voorwaarden. […]

Samenwonen en het (familie)bedrijf: kinderen

Tegenwoordig kiezen steeds meer partners voor het ongehuwd samenwonen als volwaardig alternatief voor een huwelijk. Het is niet meer standaard een soort “proefperiode” voorafgaand aan een huwelijk. Was de komst van een kind vroeger vaak aanleiding om alsnog in het huwelijksbootje te stappen, tegenwoordig is dat lang niet altijd het geval. Dat betekent dat u […]

Samenwonen: met of zonder samenlevingscontract?

Onder één dak en samen voor de toekomst kiezen. Romantiek ten top! En een goed moment om een aantal afspraken te maken en die vast te leggen op papier, zodat de belangrijkste zaken goed geregeld zijn. Waarom een samenlevingscontract? U woont samen en geniet nu volop. Maar het is ook goed om na te denken […]

Het levenstestament; behoud de regie over uw vermogen

De afgelopen weken valt geregeld te lezen over de discussie rondom het zelf wel of niet beslissen over een medische behandeling, de wils(on)bekwaamheid. Stel u bent door ziekte of een ongeval niet meer in staat om zelf uw zaken te regelen. Wie regelt dan uw vermogen? Wat gebeurt er met uw onderneming? Of wie bespreekt […]

Het toestemmingsvereiste van artikel 1:88 BW

In artikel 1:88 van het Burgerlijk Wetboek is het zogenaamde toestemmingsvereiste vastgelegd. Op basis van artikel 1:88 BW is voor het verrichten van bepaalde rechtshandelingen door de ene echtgenoot toestemming van de andere echtgenoot nodig. In artikel 1:88 BW is geregeld voor welke rechtshandelingen dit toestemmingsvereiste geldt. Toestemming van de andere echtgenoot is bijvoorbeeld nodig […]

Buitengewoon opsporingsambtenaar

  Hieronder vindt u veelgestelde vragen over de boa. Wat is een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)? Wat zijn de bevoegdheden van een boa? Waaraan zijn boa’s te herkennen? Wat is er nodig om over te stappen van domein I naar domein II of andersom? Wat is de behandeltijd van een aanvraag? Waar kan een klacht over […]

Aftrek tbs-kosten vereist onderbouwende overeenkomst

Als een dga bedrijfsmiddelen overneemt om ter beschikking te stellen aan zijn bv, is het verstandig om duidelijk in de overeenkomst op te geven dat hij echt de eigenaar wordt van de bedrijfsmiddelen. Bij onduidelijkheid over de eigendom riskeert de dga dat de fiscus de terbeschikkingstelling (tbs) niet of niet volledig accepteert. In een zaak […]

4 mogelijkheden om vorderingen te incasseren

In de meeste gevallen zullen facturen die u naar klanten of opdrachtgevers stuurt gewoon tijdig worden betaald. Sinds het begin van de crisis kan het echter ook wel eens langer duren voordat een betaling is voldaan. Maar wat als na het versturen van meerdere aanmaningen en een sommatie het geld nog steeds niet op uw […]

Welke informatie moet ik als dienstverlener aan afnemers verstrekken?

Voordat u een dienst verricht, moet u uw klant informatie geven over uw bedrijf en de te leveren dienst. Dit staat in de Europese Dienstenrichtlijn. Door duidelijke informatie te geven zorgt u voor vertrouwen tussen u en de klant, zowel zakelijke afnemers (business-to-business) als consumenten (business-to-consumers). Sommige informatie moet u aan uw klant verstrekken voordat […]

De vaststellingsovereenkomst

De auteur behandelt de vragen wanneer nu eigenlijk sprake is van een vaststellingsovereenkomst, met betrekking tot welke onderdelen van een echtscheiding een vaststellingsovereenkomst kan worden gesloten en in welke mate een vaststellingsovereenkomst aantastbaar is. De regeling van de vaststellingsovereenkomst is neergelegd in de artikelen 7:900 t/m 7:910 BW. Volgens artikel 7:900 BW is een vaststellingsovereenkomst […]