Maand: juni 2017

Ritten naar voetbalstadion met business seats waren zakelijk

BV X ontving naheffingsaanslagen LB voor 2009 tot en met 2013, omdat zij geen rekening had gehouden met een bijtelling voor het privégebruik van de auto die zij aan haar directeur ter beschikking had gesteld. De kilometeradministraties waren volgens de inspecteur onvoldoende controleerbaar. Rechtbank Den Haag was het daar op het beroep van BV X […]

Vennote van garagebedrijf claimt terecht zelfstandigenaftrek

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat in autobedrijven als de onderhavige een samenwerkingsverband met een vergelijkbare winstverdeling en verdeling van de werkzaamheden ook tussen niet-verbonden personen voorkomt. Belanghebbende, mevrouw X, en haar echtgenoot exploiteren in vof-verband een garagebedrijf. De vof is opgericht in 2006. X heeft een winstaandeel van 40%. X werkte tot en […]

Aftrek hypotheekrente geen keuze, maar verplichting

Heeft u een eigenwoningschuld dan moet u de door u betaalde hypotheekrente verplicht in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelasting. Deze aftrek van hypotheekrente is geen keuze, maar een verplichting. Heeft u een kleine eigenwoningschuld dan kan het belastingvoordeel door aftrek van hypotheekrente in uw aangifte inkomstenbelasting, omslaan in een nadeel. Dan is het voordeliger om […]

Grotendeelseis verhinderde zelfstandigenaftrek DJ-activiteiten naast IT-werk

X werkte 32 uur per week in loondienst als Hoofd ICT. In 2012 besteedde hij 1.419 uur, inclusief reistijd, aan zijn dienstbetrekking. Daarnaast genoot X winst uit onderneming met activiteiten als discjockey (DJ) waaraan hij in 2012 in totaal 1.387 uur had besteed. Verder verrichtte X binnen zijn onderneming automatiseringsactiviteiten. Hieraan had hij 65 uur […]

Verhuiskosten van koelapparatuur cafetaria aftrekbaar

X exploiteerde sinds april 2012 een cafetaria. In juni 2014 verhuisde hij binnen dezelfde gemeente naar een andere woning. Zijn nieuwe woning beschikte over een berging waarin X twee vriezers en een koeling kon plaatsen die hij gebruikte in het kader van zijn onderneming maar niet in of bij de cafetaria kon onderbrengen. Voorafgaand aan […]

Het levenstestament; behoud de regie over uw vermogen

De afgelopen weken valt geregeld te lezen over de discussie rondom het zelf wel of niet beslissen over een medische behandeling, de wils(on)bekwaamheid. Stel u bent door ziekte of een ongeval niet meer in staat om zelf uw zaken te regelen. Wie regelt dan uw vermogen? Wat gebeurt er met uw onderneming? Of wie bespreekt […]

Sociale zekerheid over de grens

Voor ondernemers ligt er een grote markt over de grens richting België of Duitsland. Vaak wordt vooraf goed uitgezocht hoe het zit met de inkomstenbelasting en de btw. Over sociale zekerheid in het buitenland wordt echter minder nagedacht, terwijl verzekeringen cruciaal zijn. Ook zijn er zowel in België als Duitsland soms ook nog andere verklaringen […]

Soms heffing Zorgverzekeringswet op afkoop dga-pensioen

De Belastingdienst heeft meer tekst en uitleg gegeven over hoe het afkopen van pensioen in eigen beheer uitwerkt voor de Zorgverzekeringswet. Ook heeft de dienst nog eens beschreven wie nu precies die ‘partner’ is die moet meebeslissen over wat de directeur-grootaandeelhouder (dga) met zijn pensioenpotje aanvangt. Opbouw van pensioen in eigen beheer is niet meer […]

Pleegkind kan geen fiscaal partner meer zijn

In het Belastingplan 2018 gaat de staatssecretaris van Financiën een wijziging opnemen ten aanzien van het partnerbegrip. Hierdoor zal er geen partnerschap meer kunnen bestaan tussen een belastingplichtige en een pleegkind. Dat is nu nog wel het geval. De Belastingdienst gebruikt de Basisregistratie Personen (BRP) om te bepalen of er voor de toeslagen een partner […]