Heeft u een renteswap? Let op: Banken hebben een bijzondere zorgplicht bij renteswaps

Banken hebben een bijzondere zorgplicht bij het aanbieden van renteswaps.

Dat oordeelde het gerechtshof in Den Bosch dinsdag in een tussenuitspraak. Volgens het hof geldt die zorgplicht wanneer banken zo’n risicovol en complex product adviseren aan een niet-professionele belegger.

Banken hebben mkb’ers tienduizenden zogeheten renteswaps verkocht. Dat is een financieel product waarmee de variabele rente op leningen vastgezet kan worden.

Als de rente stijgt, betaalt de ondernemer nog altijd de afgesproken rente. Maar dat afgesproken percentage blijft ook gelden wanneer de rente daaronder zakt.

Volgens de rechter “dient de bank vooraf uitdrukkelijk en in niet mis te verstane bewoordingen te waarschuwen voor de bijzondere risico’s die zijn verbonden aan een renteswap”. Ook is een bank verplicht om te kijken of de klant voldoende kennis en ervaring heeft om het product te kunnen begrijpen.

Zaak

Het mkb-bedrijf Holding Westkant uit Terneuzen had een zaak aangespannen tegen ABN Amro. De onderneming sloot in 2006 een tienjarige lening van 560.000 euro bij de bank af. Omdat het om een lening met een variabele rente ging, adviseerde de bank het risico van de variabele rente af te dekken met een renteswap.

In 2009 wilde Westkant vanwege de overstap naar een andere bank de lening eerder stoppen. Vanwege de vroegtijdige beëindiging van de lening en de daarbij horende renteswap, moest het bedrijf onverwachts zo’n 60.000 euro aan de bank betalen. Omdat de rente was gedaald, had de renteswap een negatieve waarde gekregen.

Niet goed geïnformeerd

Het mkb-bedrijf zegt van tevoren niet goed te zijn geïnformeerd over de risico’s. De rechter oordeelt dat de bank Westkant had moeten wijzen op de ontstane negatieve waarde.

Of de bank daadwerkelijk is tekortgeschoten in zijn zorgplicht staat nog niet vast. Dat moet de ondernemer nog aantonen.

Opsteker

Stichting Renteswap noemt de tussenuitspraak van het hof “een flinke opsteker voor alle ondernemers die op advies van hun bank een renteswap hebben afgesloten”.

Volgens belangenbehartiger Stichting Renteswap is het voor het eerst dat een hogere rechter zich uitspreekt over renteswaps. Renteswap.nl geeft bedrijven ‘laagdrempelig advies’ en onderzoekt de mogelijkheid van een massaclaim tegen banken.

Schade

”Nu blijkt dat banken vaak de vergaande risico’s hebben verzwegen, zoals hoge boetes bij het beëindigen van de renteswap. Naar schatting hebben bedrijven hierdoor 3 tot 4 miljard euro schade geleden”, zegt de stichting.

Steeds meer bedrijven die in de problemen zijn gekomen door een zogeheten renteswap wenden zich tot het meldpunt Renteswap.nl. Sinds vorige week kwamen er honderd meldingen bij. Inmiddels spreekt de stichting namens zevenhonderd ondernemers in het midden- en kleinbedrijf met zo’n woekerlening.

(Bron: Nu.nl)

Updated: 25 februari 2015 — 08:35