Inhoud arbeidsovereenkomst en wanneer aan de orde

In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken tussen u en uw werkgever. U heeft een arbeidsovereenkomst als u in dienst bent van een werkgever en loon krijgt voor het werk dat u doet. U bent dan in loondienst. Dit wordt ook wel dienstverband of dienstbetrekking genoemd.

 • Voorwaarden arbeidsovereenkomst
 • Inhoud arbeidsovereenkomst
 • Cao
 • Geen arbeidsovereenkomst

Voorwaarden arbeidsovereenkomst

U heeft een arbeidsovereenkomst als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent in dienst van de werkgever. De werkgever kan u opdrachten geven en de werkinhoud bepalen.
 • U ontvangt loon voor het uitgevoerde werk. Meestal bestaat dit loon uit geld, maar het mag ook (gedeeltelijk) in natura worden uitbetaald (bijvoorbeeld maaltijden of ‘kost en inwoning’). Ook aandelen en opties of de daarmee behaalde winsten kunnen onder loon vallen.
 • U voert zelf het werk uit waarvoor u bent aangenomen.

Inhoud arbeidsovereenkomst

In uw arbeidsovereenkomst staat:

 • wat voor werk u gaat doen;
 • wanneer u in dienst komt en voor hoe lang (tijdelijk of vast);
 • hoeveel uur u gaat werken;
 • hoe hoog uw loon is;
 • hoeveel vakantiedagen u heeft;
 • of u uw reiskosten vergoed krijgt;
 • of u een proeftijd heeft;
 • wat de opzegtermijn voor u en uw werkgever is.

Cao

Is er een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing, dan staat dat meestal ook in uw arbeidsovereenkomst.

Geen arbeidsovereenkomst

Is de arbeidsrelatie niet duidelijk vastgelegd, dan kan verwarring ontstaan over wat u precies heeft afgesproken met uw werkgever. Zo kunt u het oneens zijn over de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst en zo ja, voor hoeveel uur per week. U heeft een arbeidsovereenkomst als u 3 maanden lang elke week, of minimaal 20 uur per maand, voor dezelfde werkgever werkt. Dit betekent bijvoorbeeld dat uw werkgever u ten minste het minimumloon moet betalen en u niet zomaar mag ontslaan. Als uw werkgever het hier niet mee eens is, moet hij bewijzen dat u geen arbeidsovereenkomst of arbeidscontract heeft.

(Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid juli 2011)

Updated: 18 juli 2011 — 21:18