Categorie: Kennisbank voor het MKB(BV), juridisch, bedrijf kopen of verkopen

Vaststellen vermogenskostenvoet bij waardebepaling

De discounted cash flow (DCF) methode is de meeste zuivere methode om de waarde van een onderneming te bepalen. Een belangrijke parameter bij het uitvoeren van een waardering gebaseerd op een DCF-methode is de vermogenskostenvoet. Belang van vermogenskostenvoet en tijdvoorkeur De vermogenskostenvoet is belangrijk om de toekomstige vrije geldstromen terug te rekenen naar het waarderingsmoment […]

Negen belangrijke waarderingsmomenten

Er zijn diverse momenten waarop de waardering van een onderneming of bedrijfsonderdeel een belangrijke rol speelt. Wij zetten ze voor u op een rij Bedrijf kopen Als u erover denkt een bedrijf te kopen en wilt weten wat het bedrijf waard is. De waardebepaling dient als basis van de onderhandeling met de verkopende partij. Bedrijf […]

Als kleine werkgever een onderneming overnemen? Denk aan WGA-verplichtingen

Wilt u als werkgever een andere onderneming overnemen? Dan kan het zijn dat er andere WGA-verplichtingen voor u gaan gelden. Wanneer deze mogelijke schadelast bekend is vóór de overname kunnen deze schadelasten meegewogen worden in de overnamevoorwaarden. Met een due diligence-onderzoek worden de financiële gevolgen van een overgang van een onderneming in beeld gebracht. Hierin […]

Bedrijf overnemen of verkopen let goed op formuleringvan de Letter of intent / intentieverklaring

De letter of intent (LOI), ook wel intentieverklaring genoemd, vormt een niet te missen schakel in het verkooptraject van een onderneming. Alhoewel partijen vaak de bedoeling hebben hun intenties vast te leggen en niet meer dan dat, kan de LOI verstrekkende gevolgen hebben. De vraag of sprake is van een intentie of een bindende afspraak tussen […]

Personeel overnemen bij bedrijfsovername

Als u een bedrijf overneemt, moet u ook alle werknemers overnemen. U mag niets veranderen aan hun rechten en plichten. En u moet bij de Belastingdienst melden dat u personeel overneemt. U moet het personeel overnemen Het overnemen van personeel bij bedrijfsovername is geen keuze. Dit moet van de wet. Het personeel houdt al zijn […]

“Geheimhouding (NDA)” bij een bedrijfsovername

Een potentiële overnamekandidaat krijgt toegang tot jouw administratie en gaat er met je bedrijfsgevoelige informatie vandoor. Hoe kan je dat voorkomen? Het komt in praktijk vaak voor. Een serieuze partij heeft interesse in je bedrijf en is bereid daarvoor een flinke koopsom te betalen. De potentiële overnamekandidaat wil wel eerst een boekenonderzoek doen om te […]

Verkoop van uw onderneming: Tips voor risicobeperking bij een earn-out regeling

De koopprijs van de onderneming en de financiering hiervan zijn  belangrijke voorwaarden bij een bedrijfsovername. U heeft verschillende mogelijkheden. Meer en meer zien we transacties met zogenaamde earn-out regelingen. Aan deze regeling zijn risico’s verbonden. Wij geven u graag enkele tips om deze risico’s te beperken. Earn-out regeling Een earn-out regeling is een uitgestelde betaling […]

Uitgangspunt earn out regeling van wezenlijk belang

wat is een earn out regeling Bij een overname wordt steeds vaker gewerkt met een zogenaamde earn out regeling als onderdeel van de koopprijs. Een earn out regeling is een bepaling in een overnamecontract waarbij een deel van de koopprijs op een later moment wordt betaald en waarvan de hoogte afhankelijk is van bepaalde voorwaarden […]

Samengevat stappenplan bedrijfsopvolging

Meer dan vijftig procent van de Nederlandse bedrijven zijn familiebedrijven. Vaak gaat een bedrijf over van vader op zoon. De komende jaren zullen veel van de ‘babyboomers’ hun onderneming overdragen. Het verdient aanbeveling tijdig en goed na te gaan denken over de overdracht van de onderneming. Al is het alleen maar om aan het idee […]