Categorie: Kennisbank voor de eenmanszaak of vof, juridisch, aan- of verkoop van een bedrijf

Vaststellen vermogenskostenvoet bij waardebepaling

De discounted cash flow (DCF) methode is de meeste zuivere methode om de waarde van een onderneming te bepalen. Een belangrijke parameter bij het uitvoeren van een waardering gebaseerd op een DCF-methode is de vermogenskostenvoet. Belang van vermogenskostenvoet en tijdvoorkeur De vermogenskostenvoet is belangrijk om de toekomstige vrije geldstromen terug te rekenen naar het waarderingsmoment […]

Verkoop van je onderneming zonder juridische narigheid!

De verkoop van je onderneming is een complex geheel met veel juridische aspecten. Hoe ziet zo’n verkooptraject er nu eigenlijk uit? Grofweg worden de volgende stappen doorlopen bij een overname: kennismaking en verkennende gesprekken; opstellen van een geheimhoudingsverklaring; samenstellen en verstrekken van een informatiememorandum; opstellen en ondertekenen van een intentieverklaring, ook wel letter of intent […]

Aandachtspunten bij een bedrijfsovername

Een bedrijfsovername is een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen voor de koper en verkoper, maar ook voor het personeel van het overgenomen bedrijf. In deze blog deel ik een aantal veelvoorkomende risico’s met betrekking tot personeel bij bedrijfsovernames. Bij een bedrijfsovername is een due diligence onderzoek (DDO) noodzakelijk om te voorkomen dat je een kat in […]

Bedrijf overnemen of verkopen let goed op formuleringvan de Letter of intent / intentieverklaring

De letter of intent (LOI), ook wel intentieverklaring genoemd, vormt een niet te missen schakel in het verkooptraject van een onderneming. Alhoewel partijen vaak de bedoeling hebben hun intenties vast te leggen en niet meer dan dat, kan de LOI verstrekkende gevolgen hebben. De vraag of sprake is van een intentie of een bindende afspraak tussen […]

Personeel overnemen bij bedrijfsovername

Als u een bedrijf overneemt, moet u ook alle werknemers overnemen. U mag niets veranderen aan hun rechten en plichten. En u moet bij de Belastingdienst melden dat u personeel overneemt. U moet het personeel overnemen Het overnemen van personeel bij bedrijfsovername is geen keuze. Dit moet van de wet. Het personeel houdt al zijn […]

“Geheimhouding (NDA)” bij een bedrijfsovername

Een potentiële overnamekandidaat krijgt toegang tot jouw administratie en gaat er met je bedrijfsgevoelige informatie vandoor. Hoe kan je dat voorkomen? Het komt in praktijk vaak voor. Een serieuze partij heeft interesse in je bedrijf en is bereid daarvoor een flinke koopsom te betalen. De potentiële overnamekandidaat wil wel eerst een boekenonderzoek doen om te […]

Verkoop van uw onderneming: Tips voor risicobeperking bij een earn-out regeling

De koopprijs van de onderneming en de financiering hiervan zijn  belangrijke voorwaarden bij een bedrijfsovername. U heeft verschillende mogelijkheden. Meer en meer zien we transacties met zogenaamde earn-out regelingen. Aan deze regeling zijn risico’s verbonden. Wij geven u graag enkele tips om deze risico’s te beperken. Earn-out regeling Een earn-out regeling is een uitgestelde betaling […]

Uitgangspunt earn out regeling van wezenlijk belang

wat is een earn out regeling Bij een overname wordt steeds vaker gewerkt met een zogenaamde earn out regeling als onderdeel van de koopprijs. Een earn out regeling is een bepaling in een overnamecontract waarbij een deel van de koopprijs op een later moment wordt betaald en waarvan de hoogte afhankelijk is van bepaalde voorwaarden […]

Ambitions Accountants & Adviseurs © 2017 Frontier Theme