Als kleine werkgever een onderneming overnemen? Denk aan WGA-verplichtingen

Wilt u als werkgever een andere onderneming overnemen? Dan kan het zijn dat er andere WGA-verplichtingen voor u gaan gelden. Wanneer deze mogelijke schadelast bekend is vóór de overname kunnen deze schadelasten meegewogen worden in de overnamevoorwaarden.

Met een due diligence-onderzoek worden de financiële gevolgen van een overgang van een onderneming in beeld gebracht. Hierin worden ook WGA-verplichtingen onderzocht. De schadelasten van WGA-uitkeringen kunnen tot maximaal tien jaar worden doorberekend aan de (ex-)werkgever.

Publiek verzekerd?

Bent u publiek verzekerd en is uw loonsom minder dan 328.000 euro? Dan bent u voor de Belastingdienst een ‘kleine werkgever’. Eventuele kosten van WGA-uitkeringen hebben geen invloed op de premie Werkhervattingskas. Heeft u een loonsom tussen de 328.000 en 3.280.000 euro? Dan bent u een middelgrote werkgever. Bij een loonsom van meer dan 3.280.000 euro wordt u aangemerkt als grote werkgever. WGA-uitkeringen worden bij (middel)grote werkgevers wel doorbelast, met een verhoogde premie Werkhervattingskas.

Groeien naar (middel)grote werkgever

Door een overname kunnen werkgevers bij de Belastingdienst groeien tot een (middel)grote werkgever. Waar in het ene jaar geen doorbelasting van de WGA-uitkeringen plaatsvond, kan dit door een overname in volgende jaren wel zo zijn.

Zijn er in de oorspronkelijke onderneming geen schadelasten, maar in de over te nemen onderneming wel? Ook dan kan een verhoging van de premie Werkhervattingskas volgen. Deze verhoging van de premie geldt voor de volledige loonsom.

Belangrijk: goed onderzoek

Het is belangrijk om goed onderzoek te doen naar de WGA-verplichtingen in de huidige en toekomstige organisatie. U wilt immers niet geconfronteerd worden met een toename in uw personeelslasten. Wanneer vooraf bekend is wat de financiële gevolgen zijn van de WGA-verplichtingen, kunt u hiermee rekening houden bij de overnamevoorwaarden.

Twee aparte administraties

Op het moment dat de overnemende partij eigenrisicodrager is en (latente) WGA-verplichtingen heeft, kan het verstandig zijn om na overname twee aparte administraties te voeren. Hiermee beheerst u de schadelast. De WGA-verplichtingen blijven in de over te nemen organisatie. Ze zorgen zo niet voor een verhoging van de premielast in de oorspronkelijke organisatie.

De kosten van het voeren van twee administratie en opstellen van aparte jaarrekeningen kunnen lager zijn dan de extra lasten van het financieel samenvoegen van de organisaties.

Financiële gevolgen inzichtelijk maken

Flynth raadt u aan om voor het sluiten van een koopovereenkomst de financiële gevolgen op de WGA-verplichtingen inzichtelijk te maken. Vragen hierbij zijn onder meer:

  • Is het een gedeeltelijke of een volledige overgang van onderneming?
  • Zijn overdrager en verkrijger wel of geen eigenrisicodrager?
  • Wat wordt de financiële impact?

Uw Flynth-adviseur kan u bijstaan bij het in beeld brengen van de keuzes en u adviseren in de voor u relevante opties. Denk aan het uitsluiten van schadelasten, het voeren van aparte administraties of wel of niet publiek verzekeren.

(Bron: Flynth)

Updated: 31 mei 2018 — 10:41