Samengevat stappenplan bedrijfsopvolging

Meer dan vijftig procent van de Nederlandse bedrijven zijn familiebedrijven. Vaak gaat een bedrijf over van vader op zoon. De komende jaren zullen veel van de ‘babyboomers’ hun onderneming overdragen. Het verdient aanbeveling tijdig en goed na te gaan denken over de overdracht van de onderneming. Al is het alleen maar om aan het idee te wennen en te bedenken wat u wilt: ineens stoppen of uw activiteiten geleidelijk afbouwen.

Voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase bespreken wij met u de verkoopdoelstellingen. Verschillende zaken komen hier aan de orde zoals het type koper, uw persoonlijke en zakelijke verwachtingen en het tijdschema.

Indicatieve waardebepaling

Voor u met mogelijke overnemende partijen in gesprek gaat, wilt u weten wat uw onderneming waard. Ambitions.nu Accountants & Adviseurs kan u helpen bij de waardebepaling. Wij hebben daarvoor een handig rekenmodel. Met een goed onderbouwde waardebepaling staat u in de onderhandelingen sterker.

Kopersprofiel

In overleg met u stellen wij een kopersprofiel op en brengen wij potentiële kopers in kaart. Het is goed dit al te doen voordat u met potentiële kopers in contact treedt.

Informatiememorandum

Vervolgens stellen we in overleg met u een informatiememorandum op. Dit is een verkoopdocument waarmee een potentiële koper op afstand een goede analyse kan maken van uw onderneming.

Actieve verkoopfase

Tijdens de actieve verkoopfase benaderen we de potentiële overnamekandidaten die in overleg met u zijn geselecteerd. Geïnteresseerde partijen ontvangen, uiteraard na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring, het informatiememorandum. Vervolgens bepalen wij in overleg met u de onderhandelingsstrategie en voeren wij samen met u de onderhandelingen. Als er met een kandidaat overeenstemming is bereikt, leggen we de belangrijkste condities van de overname vast in een intentieovereenkomst. Veelal vindt er op verzoek van de koper een due diligence-onderzoek plaats naar de financiële, juridische en fiscale aspecten van de overname. Zijn beide partijen het volledig eens, dan worden de definitieve overnamecontracten opgesteld.

Afrondingsfase

Tijdens het verkooptraject mag u meer verwachten dan alleen maar financiële expertise en onderhandelingsvaardigheid. Wij zijn enthousiast en gedreven, ondernemend en werken er hard aan om uw belangen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Tijdens de afrondingsfase zullen eventuele nog aanvullende overeenkomsten worden opgesteld.

Updated: 20 juli 2011 — 08:22