Analyse betalingsbestanden

 

Naar aanleiding van een gerucht of bezorgdheid van het management van een onderneming maken forensische accountants regelmatig geautomatiseerde betalingsanalyses. Hierbij worden de betalingsbestanden gematcht met de gegevens uit de stambestanden van werknemers, crediteuren en debiteuren. Deze analyse levert soms verrassende resultaten op. Twee voorbeelden.

 

Niet bestaande activiteiten
Op verzoek van bedrijf X word een betalingsanalyse uitgevoerd waarbij onder andere de gegevens van de medewerkers worden vergeleken met de gegevens vanuit de crediteurenadministratie. Uit deze analyse blijkt dat een medewerker van de crediteurenadministratie hetzelfde 06-telefoonnummer heeft als één van de crediteuren. Uit de crediteurenadministratie blijkt dat deze crediteur diverse betalingen heeft ontvangen van bedrijf X ter grootte van € 220.000.

Nader onderzoek in de registers van de Kamer van Koophandel laat zien dat de desbetreffende crediteur een bedrijf is van de echtgenote van de medewerker. In de administratie van bedrijf X zijn wel facturen maar geen contracten met het desbetreffende bedrijf te vinden. Ook de directeur had nog nooit van het bedrijf gehoord.

Bij confrontatie van de medewerker bekende hij dat hij gebruik heeft gemaakt van het feit dat de betalingen marginaal werden getoetst op juistheid door de directeur. De directeur zette vanwege zijn drukke werkzaamheden ‘blind’ zijn handtekening op de betalingslijst.

Fictieve medewerkers
Bij bedrijf Y werd de forensisch accountant gevraagd een betalingsanalyse te maken op de loonbetalingen. Hieruit bleek dat diverse bedragen (salarisbetalingen en uitbetaling onkostenvergoedingen) maandelijks worden overgemaakt naar hetzelfde rekeningnummer.

Een deel van deze betalingen was verklaarbaar doordat het betalingen betrof naar een en/of-rekening, waarvan beide personen werkzaam waren bij bedrijf Y.

Een ander deel van de betalingen aan hetzelfde bankrekeningnummer werd overgemaakt naar een rekening op naam van een HR-medewerker. Deze mocht na autorisatie van de directie zelf de nieuwe medewerkers in het personeelsbestand aanmaken. Gezien de omvang van het personeelsbestand vielen deze fictieve medewerkers niet op. De HR-medewerker kreeg op deze wijze naast zijn eigen salaris ook het salaris van twee andere medewerkers. Hij werd op staande voet ontslagen.

(Bron: De Accountant maart 2011)

Updated: 26 juli 2011 — 10:58