Horizontaal toezicht

In 2009 is de belastingdienst begonnen met het sluiten van convenanten met accountantskantoren in het kader van horizontaal toezicht. Horizontaal toezicht is gebaseerd op het vooraf informeren van de belastingdienst als er discutabele punten worden opgenomen in een aangifte. Hierover dient dan vooraf met de inspecteur overeenstemming te worden bereikt.

Ambitions.nu Accountants en Adviseurs heeft nog geen convenant afgesloten met de belastingdienst. Wij volgen de ontwikkeling van het horizontale toezicht nauwgezet. Wij zijn ook van mening dat indien er discussiepunten in een aangifte zitten, die een grote financiële impact hebben op de onderneming, dat deze punten goed onderbouwd moet zijn. Bij twijfel zullen wij een uitspraak vragen aan de belastingdienst.

Updated: 26 juli 2011 — 21:37