Kan ik voor mijn bedrijf subsidie krijgen voor innovatie?

Subsidie voor technologische innovatie

Via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) kunt u subsidie aanvragen voor het laten doen van onderzoek naar de mogelijkheden van technologische innovatie voor uw bedrijf. De WBSO compenseert een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), dat te vergelijken is met Research and Development (R&D).Via de website van NL Innovatie kunt u uw aanvraag indienen. NL Innovatie is een onderdeel van het Agentschap NL. Het voormalige SenterNovem valt hieronder.

Subsidie voor innovatie in het MKB

Voor innovatie in het MKB is er de subsidieregeling innovatiekrediet. Als u een innovatief idee heeft voor uw bedrijf maar niet beschikt over de financiële middelen, kunt u via deze regeling subsidie krijgen. Via de website van NL Innovatie kunt u de subsidie aanvragen.

Subsidie voor onderzoek naar innovatie in het MKB

Voor het laten verrichten van onderzoek naar innovatie in het MKB is er de subsidieregeling Innovatievouchers. Met deze subsidie kunt u onderzoek laten doen door kennisinstellingen zoals universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen. Op de website NL Innovatie vindt u meer informatie over hoe u kunt gebruik maken van deze subsidieregeling.

Subsidie voor samenwerking en innovatie

Als u samen met andere bedrijven in uw keten, branche of regio een innovatietraject wilt uitvoeren, kunt u gebruik maken van de subsidieregeling Innovatie Prestatie Contracten (IPC). De IPC stimuleert innovatie en samenwerking. Op de website van NL Innovatie kunt u zien of u in aanmerking komt voor deze subsidieregeling en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Subsidie voor internationale innovatie

Voor internationale innovatieprojecten kunt u in aanmerking komen voor de subsidieregeling internationaal innoveren. De regeling internationaal innoveren is bedoeld voor projecten voor technologische innovatie. Hierbij wordt uitgegaan van de internationale stand van zaken. Op de website van NL Innovatie kunt u zien of u in aanmerking komt voor deze subsidieregeling.

Meer informatie

Voor meer informatie over het krijgen van subsidie voor innovatie kunt u terecht op de website van NL Innovatie. Voor meer informatie en advies over het doorvoeren van innovatie in uw MKB bedrijf of productieproces kunt u terecht bij Syntens. Syntens heeft 15 vestigingen in Nederland.

(Bron: Ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie 28-2-2011)

Updated: 26 juli 2011 — 10:57